Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 201-225 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi juhtkond staabikoosseisuga. Vasakult : istumas - 2. nooremadjutant leitnant August Tomingas, 3. operatiivadjutant alamleitnant Aleksander Tilger (Tilgre), 4. staabiülem alampolkovnik Johannes (Ivan) Poopuu, 5. ülem polkovnik Karl Parts, 6. ülema abi kapten Arnold Hinnom, 7. intendant sõjaväeametnik Johannes Antik; ees põrandal - 3. [liikumisosakonna ülem sõjaväeametniku asetäitja Julius Trubock?], 4. [leitnant Johann Depmann?]. 01.1920 EFA.114.0.41411View
Vabadussõda. Saaremaa mässu üks organisaatoritest Kogulas Aleksander Koit. 1919(Supposed) EFA.275.0.47024View
Punaarmee Eesti Kütidiviisi soomusrong Pihkva-Võru rindelõigus 1919. 1919 EFA.275.0.47047View
Punaarmee Eesti Ratsapolgu võitlejad Pihkva rindelõigus. 1919 EFA.275.0.47051View
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver. 1919 EFA.272.0.49090View
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülem Arthur Lossmann. 1919 EFA.272.0.49276View
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt. 10.1919 EFA.272.0.49307View
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse ülem Mihkel Ostrov. 12.1918 EFA.272.0.49334View
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse sõjaväe liikumise osakonna ülem sõjaväeametnik Edgar Sulg. 1919 EFA.272.0.49433View
Eesti sõjaväe juhtkond Saksa okupatsiooni ajal: 1. Eesti sõjaväe ülem (ühtlasi Eesti Vabariigi sõjaminister) kindralmajor Andres Larka, 2. Eesti sõjaväe brigaadiülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, 3. Eesti sõjaväe intendandivalitsuse ülem alampolkovnik Rudolf Reiman, 4. Eesti sõjaväe staabi inspektorijaoskonna ülem kapten Ernst Asmann, 5. Eesti sõjaväe staabi rivijaoskonna ülem staabikapten August Nieländer, 6. Eesti sõjaväe staabi sidekomando ülem leitnant August Schwarz, 7. sõjaväeametnik Bernhard Moik. 03.1918-4.1918(Supposed) ParikasEFA.114.0.50437View
Bulak-Balahovitši väesalga jalamehed. 19.10.1919 EFA.114.0.50438View
Vabadussõda. Soomusrongide juhataja kapten Karl Parts koos laiarööpalise soomusrongi nr 1 ohvitseridga: 1. rongi adjutant lipnik Johan Künnapuu, 2. patarei ülem leitnant Reinhold Sabolotny (Sabolotni), 3. rongi komandant kapten Anton Irv, 4. K.Parts, 5. komandandi vanemabi leitnant Eduard Neps, 6. luurekomando ülem lipnik Paul Villemi, 7. lipnik Martin Puru, 8. dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Viktor Arak, 9. arst Martin Joosep, 10. dessantroodu nooremohvitser lipnik Karl Hansen, 11. dessantroodu nooremohvitser lipnik Johan (Juhan) Vasar, 12. leitnant Oskar Kurvits, 13. alamleitnant Julius Made (Maade), 14. kuulipildujate komando ülem alamleitnant Karl Alberg (Alamäe). 01.1919 EFA.113.0.51553View
Vabadussõda. Suurtükilaev Lembit Tallinna lahel. 05.1919 EFA.26.0.52046View
Inglise sõjaväe esindajad esimeses diviisis. 1923-1930 EFA.26.0.52059View
Briti sõjalised instruktorid. 1920Parikas EFA.3.0.52140View
Endine Merejõudude juhataja kontradmiral Johan Pitka (teises reas keskel) külastamas suurtükilaeva „Lembit“. J.Pitka paremal käel laeva komandör vanemleitnant Jaen (Jaan) Klaar. 1920Parikas EFA.3.0.52195View
Suurtükilaeva Lembit 75 mm õhukaitse suurtükk. 1920Parikas EFA.3.0.52198View
Suurtükilaeva Lembit masinaruumi meeskond. 1920Parikas EFA.3.0.52199View
Suurtükilaeva Lembit meeskonna liikmed. 1920Parikas EFA.3.0.52200View
Suurtükilaeva Lembit ohvitserid 1919 suvel. 1920Parikas EFA.3.0.52202View
Suurtükilaev Lembit merel. 1920Parikas EFA.3.0.52203View
Ratsaväe salk. 1920Parikas EFA.3.0.52277View
Vabadussõda. Eesti Punase Risti haavatute ja haigete vastuvõtupunkt raudteejaamas. 1919Parikas EFA.3.0.52403View
Vabadussõda. Haavatud Eesti Punase Risti vastuvõtupunktis raudteejaamas. 1919Parikas EFA.3.0.52406View
Vabadussõda. Eesti Punase Risti sanitaarrongi vaguni sisevaade. 1919.Parikas EFA.3.0.52408View