Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 326-350 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.64View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.65View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.66View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.67View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.68View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.69View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.70View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.71View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.72View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.73View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.76View
Repro R. Majaku vanast fotost   ERAF.2.2.109.77View
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Johannes Vares koos 8. Eesti Tallinna laskurkorpuse komandöri kindralleitnant Lembit Pärna ja staabiülema kindralmajor Jaan Lukasega. 04.1945 ERAF.2.1.9129.1View
Grupp 7. eesti laskurdiviisi 22. territoriaalse laskurkorpuse võitlejaid, sh kinomehaanik ja noorteteatri direktor[?]. 1941(Supposed) ERAF.2.1.7313.1View
8. Eesti Laskurkorpuse poliitosakonna töötajad, J.Undusk, P.Bulgakov, D.Kuzmin ja A.Meri.   ERAF.2.1.4604.1View
Hispaania kodusõjast osavõtnud.   ERAF.2.1.6274.1View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi Kapten Irv (nr.1) orkester. 5.1919 EFA.107.4.3474View
Endine sõjavägede ülemjuhataja, reservi arvatud kindralleitnant Johan Laidoner. 1920 EFA.10.4.3486View
Vabadussõda. Sakala Partisanide Polgu ülem alampolkovnik Villem Marder. 01.1920 EFA.10.4.3495View
Vabadussõda. Sõjaministri abi ja tagavaraväe ülem kindralmajor Andres Larka. 1919 EFA.10.4.3496View
Kontradmiral reservis Johan Pitka. 1920 EFA.8.4.3505View
Vabadussõda. Soomusrongide Divisjoni ülem alampolkovnik Karl Parts. 08.1919 EFA.8.4.3506View
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Jaan Rink. 1923 EFA.10.4.3507View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.1 dessantroodu ülem alamkapten Jüri Ratassepp. 01.1919 EFA.10.4.3509View
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt. 11.1919 EFA.10.4.3956View