Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 46 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti NSV siseminister Marko Tibar esineb poliitpäeval Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi töötajatele.Harju rajoon01.1984EFA.380.0.118481View
Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi töötajad kuulavad poliitpäeval Eesti NSV siseministrti Marko Tibari esinemist.Harju rajoon01.1984EFA.380.0.118482View
ENSV siseminister Marko Tibar.Tallinn11.1983Leppikson, Harald Harald LeppiksonEFA.250.0.115063View
NSV Liidu ordenite ja medalitega autasustatud ning Eesti riiklikud autasud saanud miilitsatöötajad. Esireas vasakult 3. Eesti NSV siseminister Marko Tibar, 4. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär Viktor Vaht.Tallinn10.11.1984Kitsel, L L. KitselEFA.343.0.118167View
Vabariigi tuletõrjetöötajate nõupidamise avab Eesti NSV siseminister Marko Tibar.Tallinn1981Karumaa, M M. KarumaaEFA.311.0.105553View
Eesti NSV Siseministeeriumi ideoloogiaaktiivi seminar-nõupidamise presiidium. Keskel Eesti NSV siseminister, siseteenistuse kindralmajor Marko Tibar.Tallinn1984Tsvetkov, Georgi Georgi TsvetkovEFA.311.0.122466View
Eesti NSV Siseministeeriumi lahingukuulsuse toa avamisel lõikab lindi läbi EKP Keskkomitee osakonnajuhataja Pjotr Vassikov. Temast paremal Eesti NSV siseminister siseteenistuse kindralmajor Marko Tibar.Tallinn1985Maasikmets, H Heidi MaasikmetsEFA.311.0.122486View
Eesti NSV siseminister, siseteenistuse kindralmajor Marko Tibar.Tallinn04.1986Puhm, Verner Verner PuhmEFA.251.0.128220View
Eesti Panga turvašeff Marko Tibar demonstreerib firma Remington optilise sihikuga püssi.Tallinn01.1995Puhm, V. EFA.517.0.157683View
Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu XIV istungjärgu vaheajal vestlevad Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee esimees Robert Närska (paremal) ja Eesti NSV Julgeoleku Komitee esimees Marko Tibar.Tallinn26.01.1990-27.01.1990EFA.343.0.169539View
Nõukogude miilitsa 70. aastapäevale pühendatud pidulikul koosolekul Poliitharidusmajas kõneleb Eesti NSV siseminister Marko Tibar.Tallinn10.11.1987Sirge, Peeter EFA.311.d.1169View
Rahvusvahelise Old Toomas Rally korraldava toimkonna koosolekul kõnelevad Marko Tibar ja Ants Kulgvee.Tallinn12.05.1990Tiikmaa, Raivo EFA.311.d.2328View
Eesti NSV Siseministeeriumi ideoloogiaaktiivi nõupidamise avab siseminister Marko Tibar.Tallinn06.1984Tsvetkov, G Georgi TsvetkovEFA.311.0.117433View
Tibar, Marko- Eesti NSV siseminister.Tallinn09.1987Puhm, Verner Verner PuhmEFA.251.0.131754View
Eesti NSV siseminister Marko Tibar.Tallinn11.1988Puhm, Verner Verner PuhmEFA.251.0.135275View
Tibar, Marko- Tallinna TSN Täitevkomitee Siseasjade Valitsuse ülem.Tallinn09.1972Juhani, Oskar Oskar JuhaniEFA.252.0.76898View
Tibar, Marko - Eesti NSV siseminister.Tallinn01.1980Loss, Gunnar Gunnar LossEFA.335.0.192298View
ETKVL- i juhatuse esimeest Ago Madikut tema 60. juubelil õnnitleb Eesti NSV siseminister Marko Tibar.Tallinn04.03.1981Mäemets, B B. MäemetsEFA.364.0.126780View
Tibar, Marko- Eesti NSV siseminsiter.Tallinn1979EFA.309.0.127244View
Medaliga "Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel" autasustatud vabatahtlike rahvamalevate liikmed ja miilitsatöötajad. Esimeses reas vasakult 4. Eesti NSV siseminister Marko Tibar, 5. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Meta Vannas.Tallinn15.03.1984Laigu, J J. LaiguEFA.343.0.118134View
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga autasustatud vabatahtlike rahvamalevate liikmed, miilitsaorganite töötajad ja sõjaväelased. Esimeses reas vasakult 4. Eesti NSV siseminister Marko Tibar, 5. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Meta Vannas; teises reas vasakult 1. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär Viktor Vaht.Tallinn15.03.1984Laigu, J J. LaiguEFA.343.0.118135View
Eesti NSV siseminister Marko Tibar.Tallinn01.1980Loss, Gunnar Gunnar LossEFA.335.0.192299View
Eesti NSV Siseministeeriumi töötajate koosolek, esineb siseminister Marko Tibar.Tallinn linn;;;1983ERAF.2.2.4541.2View
Eesti NSV "Dünamo" 40.aasatpäeva tähistamise aktusel esineb avakõnega "Dünamo" Eesti Vabariikliku Nõukogu esimees, ENSV siseminister Marko Tibar.Tallinn linn;;;19.09.1980Toomas AringEFA.344.0.111695View
Kunstnik Rein Berlokko personaalnäituse avamine. Rein Berlokko, Eesti NSV siseminister Marko Tibar jt. osalejad.Tallinn linn;;;1987ERAF.2.2.6536.2View