Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 201-225 of 5000 (Limited) result(s).
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver.
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülem Arthur Lossmann.
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt.
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse ülem Mihkel Ostrov.
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse sõjaväe liikumise osakonna ülem sõjaväeametnik Edgar Sulg.
Eesti sõjaväe juhtkond Saksa okupatsiooni ajal: 1. Eesti sõjaväe ülem (ühtlasi Eesti Vabariigi sõjaminister) kindralmajor Andres Larka, 2. Eesti sõjaväe brigaadiülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, 3. Eesti sõjaväe intendandivalitsuse ülem alampolkovnik Rudolf Reiman, 4. Eesti sõjaväe staabi inspektorijaoskonna ülem kapten Ernst Asmann, 5. Eesti sõjaväe staabi rivijaoskonna ülem staabikapten August Nieländer, 6. Eesti sõjaväe staabi sidekomando ülem leitnant August Schwarz, 7. sõjaväeametnik Bernhard Moik.
Bulak-Balahovitši väesalga jalamehed.
Vabadussõda. Soomusrongide juhataja kapten Karl Parts koos laiarööpalise soomusrongi nr 1 ohvitseridga: 1. rongi adjutant lipnik Johan Künnapuu, 2. patarei ülem leitnant Reinhold Sabolotny (Sabolotni), 3. rongi komandant kapten Anton Irv, 4. K.Parts, 5. komandandi vanemabi leitnant Eduard Neps, 6. luurekomando ülem lipnik Paul Villemi, 7. lipnik Martin Puru, 8. dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Viktor Arak, 9. arst Martin Joosep, 10. dessantroodu nooremohvitser lipnik Karl Hansen, 11. dessantroodu nooremohvitser lipnik Johan (Juhan) Vasar, 12. leitnant Oskar Kurvits, 13. alamleitnant Julius Made (Maade), 14. kuulipildujate komando ülem alamleitnant Karl Alberg (Alamäe).
Vabadussõda. Suurtükilaev Lembit Tallinna lahel.
Inglise sõjaväe esindajad esimeses diviisis.
Briti sõjalised instruktorid.
Endine Merejõudude juhataja kontradmiral Johan Pitka (teises reas keskel) külastamas suurtükilaeva „Lembit“. J.Pitka paremal käel laeva komandör vanemleitnant Jaen (Jaan) Klaar.
Suurtükilaeva Lembit 75 mm õhukaitse suurtükk.
Suurtükilaeva Lembit masinaruumi meeskond.
Suurtükilaeva Lembit meeskonna liikmed.
Suurtükilaeva Lembit ohvitserid 1919 suvel.
Suurtükilaev Lembit merel.
Ratsaväe salk.
Vabadussõda. Eesti Punase Risti haavatute ja haigete vastuvõtupunkt raudteejaamas.
Vabadussõda. Haavatud Eesti Punase Risti vastuvõtupunktis raudteejaamas.
Vabadussõda. Eesti Punase Risti sanitaarrongi vaguni sisevaade.
Eesti - Saksa ja Läti - Saksa mittekallaletungipaktile allakirjutamine. Vasakul istub Läti välisminister Vilhelms Munters, keskel Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop ja paremal Eesti välisminister Karl Selter.
Sõjameeste perekondade ja haavatud sõjameeste abistamise seltsi Eesti Must-Sinise Risti bürooruum Tallinna Pritsimajas.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi arst Herbert Hold.
Korporatsioon Vironia liikmed Artur Perna (1903/4), Egon Philippon, Herman Perna, Edgar Kuusik, Johan Kukk (1905/6), Karl Jürgens, Chr. Zimmermann (as), Ferdinand Mitt (asut), Erich Emberg (1902/3), Jakob Simenson (1904/5), Eduard Ehrlich, Ludvig Saukas (1902/3), Johan Sakkeus, Eduard Jemm (1905/1906), Peeter Laas, Jakob Roosson, Jaak Lilienkampf (asut), Karl Teetsov (1901/2), Artur Hüüs (1903/4), Mats Kissa, Karl Schuhman, Nikolai Narusk, Richard Kaho, Evald Maltenek, Jaan Mägi (1904/5), Willem Wöhrmann (1905/6), Karl Mägi (1903/4), Herman Mossa (asut), Karl Tofer (1905/6), Märt Raud, Aleksander Iir (asut), Müürsepp, Johan Sihver (1904/5), Willem Reinik (1902/3), Johan Kalm, Gustav Jonson, Haugas, [Aug. Jõuder]. Pildil puuduvad Ferdinand Sägi ja Alfred Kalm.