Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4876-4900 of 5000 (Limited) result(s).
Katsekomisjon toidu kvaliteeti kontrollimas. Paremal esiplaanil Kalevi Üksiku Jalaväepataljoni ülem kolonel J. Vende.
Vaade puiesteele Afflitto palee juures, fotopostkaart
Ümberpildistus, teadmata Põhja-Eesti rannaküla noormehed kabinetportreel, 20. saj alguses
Risti Ühendamise Seltsi laste varjupaik tagavaraväelaste lastele Tallinnas Falgi puiestikus - väikelaste sõime lapsed ja kasvatajad varjupaiga hoone ees trepil
Ümberpildistus, teadmata Põhja-Eesti rannaküla inimesed 1940.-50. aastatel
Noor Otto von Krusenstiern, kolmveerandfiguurportree
Vaade aknast tänavale, kuhu on kogunenud hobustel mundris mehed [paraadi jaoks?]
Ümberpildistus, piirivalvur kooliõpilastega arvatavasti rannakülas 1950.-60. aastatel
Vasakult 2. Elisabeth Romot; 3. Vello Pekomäe.
Dessant Saaremaale Suure Isamaasõja ajal, (keskel) Punalipulise Balti Mere Laevastiku juhataja admiral Vladimir Tributs.
Ümberpildistus, Siberisse küüditatud randlased, kolm naist ruumis, tagaplaanil nõukogulikud loosungid
Sakala Jalaväerügemendi veltveeblid.
Sõjaväeparaad Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 23. aastapäeval.
Ekskursioonist osavõtjad puhkehetkel Sigtunas
Traallaevad Mohny ja Päryspea Läänemerel 1971. a, loomuse pardale tõstmine
Inimesed sadamas puukoormate vahel
2. Soomusrongide Rügemendi vanemallohvitser [P. Ilves].
Aleksander Ozolin.
Traallaevad Mohny ja Päryspea Läänemerel 1971. a, kalurid vintside juures
Fotoalbum. EAÕK Toronto koondise jumalateenistused, kirikujuhtide juubelid, koguduse juhatus
Paide rajooni 9. Mai kolhoosi piimafarm.
Härm, Viiu.
Traallaeva Mohny ja Päryspea kalurid 1971. a, kala ranna lähedal kastidesse panemas
Elena Gelb