Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 176-200 of 5000 (Limited) result(s).
Vabadussõda. Kolm tundmatut sõdurit laiarööpaliselt soomusrongilt Kapten Irv (nr.1).
[Koeru koguduse õpetaja prooviaastal Gustav Albert Haller].
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna ülem kolonel Hans Vanaveski.
Sõjavägede Staabi 2.osakonna B jaoskonna ülem kapten Karl Tamm.
Sõjaväe Kõrgema Kohtu liige kolonelleitnant Hans Karl Ainson.
Inseneriväe Inspektuuri adjutant kapten Hans Saar.
Sõjaväe Prokuratuuri sekretär adimistratiivkapten Voldemar Luik.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülema abi kapten Martin Susi.
Sõjaväe Varustusvalitsuse insenerimoona jaoskonna ülem leitnant Paul Rebane.
Sõjavägede Staabi ülem kolonel Mart Tuisk.
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna keskarvepidamise jaoskonna ülem administratiivkapen Eduard Täht.
Auto-Tankirügemendi ülem kolonel Johannes Vellerind.
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) C jaoskonna käsundusohvitser kapten Verner Püss.
Kõrgema Sõjakooli ülem kolonel Herbert Voldemar Raidna (Freiberg).
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülem kolonelleitnant Arthur Sillard.
Sõjaväe Nõmme sanatooriumi juhataja sanitaarkapten Richard Teder.
Peaministri käsundusohvitser kolonelleitnant Aleksander Tilgre.
Sõjaministeeriumi Sõjanõukogu kodifikaator-referent sõjaväeametnik Johannes Uritam.
Kaitseministeeriumi juriskonsultuuri sekretär administratiivkapten Rudolf Trubok.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna kraamijaoskonna ülema abi kapten Rudolf Treial.
Arsenali komandeeritud Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna konstruktsioonibüroo juhataja kapten Arved Vaher.
[22.territoriaalse laskurkorpuse 625.kergesuurtükiväepolgu staabiülema abi vanemleitnant Jaan Liiv]
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu 7.rood. II reas keskel [rooduülem alamleitnant August Raak (Algus Raag)?].
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni luurekomando allohvitser Johannes Subbi (Suup).
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Polgu arsti kohusetäitja Archibald Raud (esiplaanil) ja sõdurid Keiss ning Koll.