Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 201-225 of 5000 (Limited) result(s).
3.Jalaväepolgu kuulipildujate roodu ülem leitnant Eduard Saar abikaasa Marta Saarega.
Vabadussõda. Tartu Kooliõpilaste Pataljoni 2.roodu õppursõdur Nikolai Leiter.
Vabadussõda. Soome vabatahtlike Põhja Poegade Rügemendi suurtükiväedivisjoni ohvitser lipnik Leo Lindell.
Vabadussõda. Soome vabatahtlikud. Vasakult: Põhja Poegade Rügemendi suurtükidivisjoni jaoülem allohvitser Eero Miettinen, 1.Soome Vabatahtlike Salga 1.kompanii reamees Lauri Pesonen, Eesti Rahvaväe 2.Suurtükväepolgu 5.patarei veebel Onni Kohonen.
Vabadussõda. Kolm tundmatut sõdurit laiarööpaliselt soomusrongilt Kapten Irv (nr.1).
[Koeru koguduse õpetaja prooviaastal Gustav Albert Haller].
3.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson.
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna ülem kolonel Hans Vanaveski.
Sõjavägede Staabi 2.osakonna B jaoskonna ülem kapten Karl Tamm.
Sõjaväe Kõrgema Kohtu liige kolonelleitnant Hans Karl Ainson.
Inseneriväe Inspektuuri adjutant kapten Hans Saar.
Sõjaväe Prokuratuuri sekretär adimistratiivkapten Voldemar Luik.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülema abi kapten Martin Susi.
Sõjaväe Varustusvalitsuse insenerimoona jaoskonna ülem leitnant Paul Rebane.
Sõjavägede Staabi ülem kolonel Mart Tuisk.
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna keskarvepidamise jaoskonna ülem administratiivkapen Eduard Täht.
Auto-Tankirügemendi ülem kolonel Johannes Vellerind.
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) C jaoskonna käsundusohvitser kapten Verner Püss.
Kõrgema Sõjakooli ülem kolonel Herbert Voldemar Raidna (Freiberg).
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülem kolonelleitnant Arthur Sillard.
Sõjaväe Nõmme sanatooriumi juhataja sanitaarkapten Richard Teder.
Peaministri käsundusohvitser kolonelleitnant Aleksander Tilgre.
Sõjaministeeriumi Sõjanõukogu kodifikaator-referent sõjaväeametnik Johannes Uritam.
Kaitseministeeriumi juriskonsultuuri sekretär administratiivkapten Rudolf Trubok.
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna kraamijaoskonna ülema abi kapten Rudolf Treial.