Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 226-250 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Arsenali komandeeritud Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna konstruktsioonibüroo juhataja kapten Arved Vaher. 1940 EFA.26.3.538View
[22.territoriaalse laskurkorpuse 625.kergesuurtükiväepolgu staabiülema abi vanemleitnant Jaan Liiv] 1941 EFA.26.3.539View
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu 7.rood. II reas keskel [rooduülem alamleitnant August Raak (Algus Raag)?]. 1919. EFA.114.3.736View
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni luurekomando allohvitser Johannes Subbi (Suup). 1919 EFA.59.3.798View
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Polgu arsti kohusetäitja Archibald Raud (esiplaanil) ja sõdurid Keiss ning Koll. 12.1919 EFA.59.3.799View
Reservkolonelleitnant Jaan Unt. 1934(Supposed) EFA.59.3.801View
Grupp 3.Jalaväepolgu ohvitsere. Vasakult: alamleitnant Paul Poom, lipnik Aleksander (Aleks) Melts, leitnant Johann (Jaan) Madisson, alamkapten Ilja (Eljas) Kasak, lipnik Ferdinand Silmann, ?, kapten Rodion Treimuth, alamkapten Jaan Hermann (Heljuste), ?. 1920 EFA.114.3.819View
1.Diviisi topograaf alamkapten Jakob Vaska. 1920 EFA.114.3.963View
1.Diviisi topograaf alamkapten Jakob Vaska. 1920. EFA.114.3.997View
Vabadussõjas osalenud kõrgemad ohvitserid reservi arvatud sõjavägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoneri külalistena. Vasakult: I rida - endine Tagavaraväe ja Tallinna garnisoni ülem reservkindralmajor Andres Larka, endine ülemjuhataja staabi ülem reservkindralmajor Jaan Soots, J.Laidoner, endine Merejõudude juhataja reservkontradmiral Johan Pitka, endine Varustusvalitsuse ülem reservpolkovnik Rudolf Reimann; II rida - 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, Tervishoiuvalitsuse ülem sanitaarpolkovnik Arthur Lossmann, 1.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, Soomusrongide Diviisi ülem polkvnik Karl Parts, endine 2.Diviisi ülem reservpolkovnik Viktor Puskar, Sõjavägede staabiülem polkovnik Jaan Rink. 03.1920 EFA.114.3.1076View
Vabadussõda. Grupp Ingeri Polgu ohvitsere. 1919 EFA.114.3.1083View
Vabadussõda. Ingeri Polgu meditsiinipersonal. [Esireas keskel vanemarst Axel Müller?] 1919 EFA.114.3.1084View
Vabadussõda. Ingeri Polgu meditsiinipersonal. 1919 EFA.114.3.1085View
Vabadussõda. [Sisekaitse ülema kindralmajor Ernst Põdderi lahkumise puhul 3.Diviisi ülemaks toimunud koosviibimisest osavõtjad]. Vasakult: I rida - 1. sisekaitseülema kantseleiülem alamleitnant Oskar Vilip (Viilip), 4. E.Põdder, 5. Tervihoiuvalitsuse juhataja Konstantin Konik, 6. sisekaitse ülema abi alamkapten August Schwartz; II rida - 1. Ühistöö Keskjuhatuse esimees Voldemar Päts, 10. Harjumaa Kaitseliidu ülem alamkapten Feodor (Theodor) Rõuk. 04.1919 EFA.136.3.1115View
Vabadussõda. Ingeri Polgu kaks halastajaõde. 1919 EFA.114.3.1137View
Vabadussõda. Sädetelegraafi Valitsuse liikuv sädetelegraafijaam. Auto esiistmel paremal valitsuse ülem leitnant Friedrich Olbrei, auto kastis (käed vaheliti) alamleitnant Hans Võrk(?). 08.1919. EFA.114.3.1142View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Koiva (Gauja) jõe ääres. 08.06.1919. EFA.114.3.1335View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.pataljoni ülem alamkapten Valter Bergmann (Valdo Mäeste) pataljoni staabihoone (villa Auguste) ees Rodenpoisis (Ropaži) mootorrattal Sunbeam. Tagaistmel tundmatu allohvitser. 06.1919 EFA.114.3.1371View
Laiarööpalise soomusrongi nr.1 ülem kapten Anton Irv.   EFA.114.3.2494View
Vabadussõda. 2. diviisi ülema abi käsundusohvitser alamkapten Karl-Hans Ainson. 08.1919 EFA.114.3.3160View
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu ülem kapten Aleksander Rosalk (Rosalka) 01.1920 EFA.114.3.3170View
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni sõdur Aleksander Sepp pärast põgenemist Nõukogude Vene sõjavangist ning tagasi jõudmist Eestisse. 1919 EFA.114.3.3182View
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver. 1919 EFA.10.3.3249View
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, kindlustusseltsi Salama tegevdirektor Oskari Louhivuori. [1919] EFA.10.3.3267View
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esindaja Eestis Lauri Kettunen. 1919 EFA.10.3.3268View