Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-1 of 5000 (Limited) result(s).

View Foto

Madara 24, 10613 Tallinn
Details
Reference CodeERAF.2.2.48.1
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Eesti Ühisrinde tegelased ekskursioonil Soomes
Period 06.1938
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 Kruus Ilmar 21.5.1913-11.10.1942. 1931-40 õppis TÜ-s filosoofiat, 1940-41 TÜ parteisekretär ja marksismi-leninismi aluste õppejõud. 1941 EKP Tartumaa komitee 1. sekretär, suri NL tagalas
2 Pärn Oskar
3 Ruus Neeme 11.12.1911-2.06.1942. Opteerus 1920.aastail. Eesti Noorsotsialistliku Liidu, EKP liige. 1931-32 Rootsis. A-st 1933 Eestis mitmetel ametikohtadel. I Riigivolikogu ja Tallinna linnavolikogu liige. 21.06.1940 sotsiaalminister, juuli lõpp 1940 propagandasekretär, 23.06.1941 ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe asetäitja. Hukati
4 Illisson Leonhard Friedrich 11.03.1911-31.01.1993. 1930-38 Tartu ülikool. 1938-40 Karskusliidu instruktor. 1941 hävituspataljonis. Laskurkorpuse 7. diviisi poliitosakonna ülem 1942-1943. 1945-59 ENSV Ametiühingute esimees, 1959-71 NSVL standardikomitee volinik ENSVs
5 Raesaar M.
6 Sõštšikova M.
7 Sõštšikov M.
8 Scher M.
9 Jaanus Arnold Töölisaktivist, Eesti Ühisrinde liige, EKP liige 1940
10 Rohlin B.
11 Laosson Max 10.08.1904-04.09.1992. TÜ filosoofiateaduskond. 1940-41 marksismi-leninismi õppejõud, ajalehe Tartu Kommunist vastutav toimetaja, ENSV Ülemnõukogu I koosseisu liige. 1941 hävituspataljoni komissar, II ms ajal ajakirjanik, 1944 EKP Tartumaa Komitee sekretär, EKP tegelane, kirjanduskriitik, ajakirjanik soniga
12 Raesaar H. (istub teiste ees)
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / other / Europe Continent / Northern Europe Region / Finland Soome;;
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: originaal; Sub-version: negatiiv; Color: must-valge; Carrier: film; Frame: 2,4x3,6;
Version: koopia; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber; Frame: 12x17,5;
Version: koopia; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber; Frame: 9x14;