Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 151-175 of 5000 (Limited) result(s).
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse käsundusohvitser, Eesti esindaja Soomes alamkapten Leopold (Leo) Laurson.
Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna kaitseliitlane Lentsmann.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi staabiohvitser lipnik Arnold Liiv.
Vabadussõda. 1.Diviisi staabiülem alampolkovnik Viktor Liivak.
Marder, Villem Kustav - kolonel, I diviisi ülema abi.
Vabadussõda. Sakala Partisanide Polgu ülem alampolkovnik Villem Marder.
2.Suurtükiväepolgu välipatarei nr.13 ülem alamkapten Hans Miller
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi inseneri abi sõjaväeametniku asetäitja Albert Mägi.
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni 7.roodu ülem lipnik Oskar Puusep (Puusepp).
Vabadussõda. Soomusauto Kalevipoeg ülema abi reamees Jaan Märtson.
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse operatiivosakonna ülem leitnant Evald Pajos.
Vabadussõda. 2.Diviisi ülem polkovnik Viktor Puskar.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Jaan Rink.
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu majandusülem alampolkovnik Johan (Juhan) Stahl.
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni luurekomando allohvitser Johannes Subbi (Suup).
Vabadussõda. Kalevi Maleva pataljoni ülem lipnik Leopold Tõnson.
Vabadussõda. Merejõudude juhataja mereväekapten Johan Pitka.
Endine sõjavägede ülemjuhataja, reservi arvatud kindralleitnant Johan Laidoner.
Felix (Feliks) Randel. Eduard Ole portree. 1927.
3.Jalaväepolgu ohvitserid leitnant Hugo Tschuhna (Hengo Tulnola) ja leitnant Adolf Thalberg (Aado Tamula).
3.Jalaväepolgu kuulipildujate roodu ülem leitnant Eduard Saar abikaasa Marta Saarega.
Vabadussõda. Tartu Kooliõpilaste Pataljoni 2.roodu õppursõdur Nikolai Leiter.
Vabadussõda. Soome vabatahtlike Põhja Poegade Rügemendi suurtükiväedivisjoni ohvitser lipnik Leo Lindell.
Vabadussõda. Soome vabatahtlikud. Vasakult: Põhja Poegade Rügemendi suurtükidivisjoni jaoülem allohvitser Eero Miettinen, 1.Soome Vabatahtlike Salga 1.kompanii reamees Lauri Pesonen, Eesti Rahvaväe 2.Suurtükväepolgu 5.patarei veebel Onni Kohonen.
Vabadussõda. Kolm tundmatut sõdurit laiarööpaliselt soomusrongilt Kapten Irv (nr.1).