Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 151-175 of 5000 (Limited) result(s).
Leonhard Kronk, Kreenholmi Manufaktuuri meister, sots. töö kangelane
Leonhard Kronk, Kreenholmi Manufaktuuri meister, sots. töö kangelane
ENSV teenelist õpetaja, Tallinna Pedagoogilise Kooli kauaaegse direktori Leida Kokka (Kiilaspea)80. juubeli tähistamine
ENSV teeneline õpetaja Leida Kokk (Kiilaspea)
Viljo Kabonen, Kehtnas asunud Nõukogude Parteikooli direktor
Viljo Kabonen, Kehtnas asunud Nõukogude Parteikooli direktor
Kirjanik Aadu Hint tuvastamata kaaslastega
Kirjanik Aadu Hint tuvastamata kaaslastega
Aadu Hint, kirjanik, ENSV Raamatuühingu esimees, tuvastamata ürituse presiidiumis
Aleksander Ansberg (1909 – 1975), ENSV Kultuuriminister 1953-1963
Rein Virkus, Tallinna Pedagoogilise Instituudi direktor, esinemas ELKNÜ XXI kongressil
Ants Tamme, ajalehe Videvik toimetaja
Hans Hartmann, EKP KK Partei Ajaloo Instituudi teadussekretär
Hans Hartmann, EKP KK Partei Ajaloo Instituudi teadussekretär
Nõmme talu, kus 24.09.1922 toimus EKP III kongress
Valde Roosmaa, aastatel 1950–1954 töötas ta Paide Keskkooli komsomoliorganisaatorina, ELKNÜ Paide Rajoonikomitee teise sekretärina (aastal 1954 ka esimese sekretärina)
Harald Männik, Eesti NSV põllumajandusminister
Arnold Rüütel, Tartu Näidissovhoosi direktor
Vello Saluste, EKP Tallinna Lenini Rajoonikomitee esimene sekretär
Vello Saluste, EKP Tallinna Lenini Rajoonikomitee esimene sekretär
Vello Saluste, EKP Tallinna Lenini Rajoonikomitee esimene sekretär
Juhan Kahk, Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemik
Silvi-Aire Villo, ELKNÜ Keskrajooni Komitee teine sekretär
Anastassia Marland noorena
Anastassia Marland, Tallinna Oktoobri rajooni parteiveteranide sektsiooni esimees