Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 201-225 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
3.Jalaväepolgu ohvitserid leitnant Hugo Tschuhna (Hengo Tulnola) ja leitnant Adolf Thalberg (Aado Tamula). 1920 EFA.114.2.11View
3.Jalaväepolgu kuulipildujate roodu ülem leitnant Eduard Saar abikaasa Marta Saarega. 1920 EFA.114.2.19View
Vabadussõda. Tartu Kooliõpilaste Pataljoni 2.roodu õppursõdur Nikolai Leiter. 05.1919. EFA.114.2.23View
Vabadussõda. Soome vabatahtlike Põhja Poegade Rügemendi suurtükiväedivisjoni ohvitser lipnik Leo Lindell. 1919 EFA.114.2.64View
Vabadussõda. Soome vabatahtlikud. Vasakult: Põhja Poegade Rügemendi suurtükidivisjoni jaoülem allohvitser Eero Miettinen, 1.Soome Vabatahtlike Salga 1.kompanii reamees Lauri Pesonen, Eesti Rahvaväe 2.Suurtükväepolgu 5.patarei veebel Onni Kohonen. 01.1919 EFA.114.2.145View
Vabadussõda. Kolm tundmatut sõdurit laiarööpaliselt soomusrongilt Kapten Irv (nr.1). 1919 EFA.114.2.257View
[Koeru koguduse õpetaja prooviaastal Gustav Albert Haller]. 1896 EFA.26.2.1240View
3.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson. 1924(Supposed) EFA.11.2.1507View
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna ülem kolonel Hans Vanaveski. 1940 EFA.26.3.4View
Sõjavägede Staabi 2.osakonna B jaoskonna ülem kapten Karl Tamm. 1940 EFA.26.3.7View
Sõjaväe Kõrgema Kohtu liige kolonelleitnant Hans Karl Ainson. 1940 EFA.26.3.11View
Inseneriväe Inspektuuri adjutant kapten Hans Saar. 1940 EFA.26.3.49View
Sõjaväe Prokuratuuri sekretär adimistratiivkapten Voldemar Luik. 1940 EFA.26.3.63View
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülema abi kapten Martin Susi. 1940 EFA.26.3.67View
Sõjaväe Varustusvalitsuse insenerimoona jaoskonna ülem leitnant Paul Rebane. 1940 EFA.26.3.70View
Sõjavägede Staabi ülem kolonel Mart Tuisk. 1940 EFA.26.3.83View
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna keskarvepidamise jaoskonna ülem administratiivkapen Eduard Täht. 1940 EFA.26.3.368View
Auto-Tankirügemendi ülem kolonel Johannes Vellerind. 1940 EFA.26.3.473View
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) C jaoskonna käsundusohvitser kapten Verner Püss. 1940 EFA.26.3.493View
Kõrgema Sõjakooli ülem kolonel Herbert Voldemar Raidna (Freiberg). 1940 EFA.26.3.497View
Sõjaväe Varustusvalitsuse intendatuuriosakonna toitlusjaoskonna ülem kolonelleitnant Arthur Sillard. 1940 EFA.26.3.499View
Sõjaväe Nõmme sanatooriumi juhataja sanitaarkapten Richard Teder. 1940 EFA.26.3.512View
Peaministri käsundusohvitser kolonelleitnant Aleksander Tilgre. 1940 EFA.26.3.514View
Sõjaministeeriumi Sõjanõukogu kodifikaator-referent sõjaväeametnik Johannes Uritam. 1940 EFA.26.3.530View
Kaitseministeeriumi juriskonsultuuri sekretär administratiivkapten Rudolf Trubok. 1940 EFA.26.3.534View