Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Kohaliku Eesti Vabariigi sõjaväe ülemjuhataja kindral J. Laidoner väljub kaitseminister kindral P. Lille saatel Kadrioru lossist pärast uue aasta õnnesoovimist riigivanemale.Tallinn01.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27342View
Kolonel Junkur (vasakult), kindral N. Reek, kindral Brede, kolonel Kasekamp Kadrioru lossi ees pärast uue aasta õnnesoovimist Eesti Vabariigi riigivanemale.Tallinn01.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27343View
Välisriikide diplomaadid (vasakult) Briti Charge´d Affaires D. Gallienne, passiosakonna juhataja Giffey, Türgi saadik Nuri Batu, Prantsuse saadik Jean Hellen, saatkonna büroo juhataja Heuman, Läti saatkonna I sekretär I. Gilberts Kadrioru lossi ees pärast uue aasta õnnesoovimist Eesti Vabariigi riigivanemale.Tallinn01.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27344View
Eesti Vabariigi riigivanem K. Päts väljub Kadrioru lossist pärast uue aasta õnnesoovide vastuvõtmist.Tallinn01.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27345View
Leinaseisak ja paraad Vabaduse platsil.Tallinn03.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27346View
Eesti Vabariigi sõjaväe ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kaitseväe staabiülem kindralmajor V. Reek, kaitseminister kindralmajor P. Lill leinaseisakul Vabaduse platsil.Tallinn03.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27347View
Eesti Vabariigi majandusminister K. Selter (esireas paremalt esimene), käsitööstuskoja juhatuse esimees A. Naeres (teine) käsitööstuskoja pidulikul avakoosolekul.Tallinn12.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27348View
Käsitööstuskoja pidulik avakoosolek. Esireas paremalt esimene dr. J. Vilms.Tallinn12.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27349View
Tallinn-Monte Carlo tähesõiduautod enne väljasõitu.Tallinn26.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27350View
J. Westholmi gümnaasiumi hoone Tallinnas Kordese tänaval.Tallinn14.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27351View
Haridusminister kolonel A. Jaakson (esireas vasakult), Eesti evangeeliumi Lutheri kiriku piiskop dr. H.B. Rahamägi, Edith Rahamägi, endine haridusnõunik P. Ollik, gümnaasiumi direktor P. Mägraken ja tema abikaasa J. Westholmi gümnaasiumi 30. aastapäeva juubeliaktusel.Tallinn14.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27352View
Leedu Vabariigi 19. aastapäeva pühitsemine Tallinnas. Kaunas Leedu-Eesti sõprusühingu esindajate saabumine Tallinna. Vasakult esireas sõprusühingu sekretär Andrulyte, Leedu saadik B. Dailide, ühingu esimees riiginõunik Vileišis, abiesimees notar Brosaitis. Tagapool (vasakult) Tallinna abilinnapea ja Eesti-Leedu ühingu esimees A. Uesson, Leedu saatkonna atašee V. Ceceta, Eesti-Leedu ühingu peasekretär V. Smetanin, juhatuse liige K. Tammiste.Tallinn15.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27353View
Leedu Vabariigi 19-nda aastapäeva pühitsemine Tallinnas. Leedu põllutööministri saabumine Tallinna. Vasakult esireas Eesti-Leedu sõprusühingu esimees A. Uesson, Leedu saadik B. Dailide, Leedu põllutööminister S. Putvinskis, põllutööminister N. Talts ja Eesti-Läti-Leedu tööbüroo esimees professor A. Piip.Tallinn16.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27354View
Pidulik aktus Estonia kontserdisaalis Leedu Vabariigi 19. aastapäeva pühitsemiseks. Esireas vasakult Leedu saadik B. Dailide, Leedu põllutööminister S. Putvinskis, põllutööminister N. Talts, Leedu saadiku abikaasa Dailide, Akel, välisminister Fr. Akel, Müller, kohtuminister J. Müller, kaitseminister kindralmajor P. Lill.Tallinn16.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27355View
Eraettevõtete Ametnike Koja avakoosolek; esireas vasakult 3. majandusministri abi V. Viitak. 16.02.1937A. KalmEFA.2.0.27356View
Valitsuse loož Rahvuskogu avakoosolekul. Vasakult riigikohtu esimees K. Parts, kaitsevägede ülemjuhataja kindralleitnant J. Laidoner, kaitseminister kindralmajor P. Lill, riigisekretär K. Terras, kohtuminister J. Müller, riigivanem K. Päts.Tallinn19.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27357View
Rahvuskogu avakoosolekul Rahvuskogu I koja ja ühtlasi terve Rahvuskogu esimeheks valitud professor J. Uluots.Tallinn19.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27358View
Rahvuskogu I koja esimees professor J. Uluots vestlemas II koja esimehe M. Pungaga rahvuskogu koosoleku vaheajal.Tallinn19.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27359View
A. Jürman, (esireas vasakult) Fr. Akel, J. Reichmann ja teises reas J. Puhk, A. Veiler, A. Kask Rahvuskogu II koja avakoosolekul.Tallinn19.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27360View
Rahva poolt allveelaevade hävitajale relvade muretsemiseks kogutud 80000 krooni üleandmine riigivanemale Kadrioru lossis. Riigivanem K. Päts vestlemas erukontradmiral J. Pitkaga.Tallinn20.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27361View
Erukontradmiral J. Pitka, kaitsevägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner, majandusminister K. Selter, riigivanem K. Päts vestlemas allveelaevade hävitajale relvade muretsemiseks kogutud raha üleandmisel Kadrioru lossis.Tallinn20.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27362View
NSV Liidu Kindralstaabi ülem marssal Jegorov Tallinnas Balti jaamas möödub aukompaniist. Vasakult marssal Jegorov, kaitsevägede staabiülem kindral N. Reek, kolmanda diviisi ülem kindral Brede. Tagapool marssalit saatvad Nõukogude ohvitserid.Tallinn23.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27363View
Nõukogude Vene Tallinna koloonia lapsed annavad NSV Liidu Kindralstaabi ülemale marssal Jegorovile Balti jaama saabumisel lilli. (Hallis kaabus NSV Liidu saadik Eestis A. Ustinov)Tallinn23.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27364View
Eesti-Belgia kaubanduskoja poolt Belgia saadikule parun F. de Selys-Fansonile tema 10-aastase Eestis ametisolemise puhul korraldatud austusaktus. Esireas vasakult 3. välisministri abi A. Rei, 4. Päevalehe direktor J. Sihver, 5. saadik F. de Selys-Fanson, 6. majandusminister K. Selter, 7. riigi majandusnõukogu esimees A. Jürman, 9. välisministeeriumi väliskaubanduse osakonna direktor E. Virgo.Tallinn23.02.1937Kalm, A. EFA.2.0.27365View
Itaalia graafikanäituse avamine Tallinnas. Esireas vasakult: välisminister Fr. Akel ja tema abikaasa, haridusminister kolonel A. Jaakson, haridusministri abi V. Päts, Tallinna linnapea kindral J. Soots.Tallinn16.01.1937Kalm, A. EFA.2.0.27366View