View Foto

Madara 24, 10613 Tallinn
Details
Fond TitleEesti Riigiarhiivi Filiaali (Parteiarhiivi) fotokollektsioon (AIS)
Reference CodeERAF.2.1.2925.1 (AIS)
TypePhoto(single photo)
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited J. Marchlewski nim. Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli Leningradi osakond 1924/1925 õppeaastal. Ülikooli puhkpilliorkester.
Auto Textlips, inimene
Period 1924-1925
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Pähkel Gustav
1 2 Reinvart Johannes
2 1 Aio
2 2 Adasson
2 3 Rosenblum
2 4 Orgusaar Georg 10.07.1892 Kolga-Jaani khk - 1943. Rändas välja Abhaasiasse Sulevi külla.
2 5 Taevere Dimitri
3 1 Meiel
3 2 Raadik Algus 26.07.1906-04.06.1964. 1922-26 Petrogradi Kõrgem Parteikool ja Lääne Vähemusrahvuste ülikool. 1940-41 Eestis propagandatööl, 1941-jaanuar 42 kommunaalmajanduse rahvakomissar. Jaanuar-märts 1942 7. Eesti Laskurdiviisi poliitosakonna ülema asetäitja, juunini 1946 249. Eesti Laskurdiviisi poliitosakonna ülem. Alampolkovnik. Kinematograafiaminister 1946-47, 1947-48 EKP KK propagandasekretär. 1948-50 parteikool, erinevad ametikohad kõrgkoolides
3 3 Sipelgas Bernhard
3 4 Kask Robert
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / other / Europe Continent / Eastern Europe Region / Russia Leningrad;;
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Format Group: 35mm; Sub-version: negatiiv; Color: must-valge;
Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber;