View Foto

Details
Fond TitleEesti NSV Ülemnõukogu Presiidium (AIS)
Reference CodeEFA.343.0.118135
TypePhoto(single photo)
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Original Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga autasustatud vabatahtlike rahvamalevate liikmed, miilitsaorganite töötajad ja sõjaväelased. Esimeses reas vasakult 4. Eesti NSV siseminister Marko Tibar, 5. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Meta Vannas; teises reas vasakult 1. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär Viktor Vaht.
Period 15.03.1984
Author
Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Laigu J.
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Vaht Viktor
Vannas Meta
Tibar Marko
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Tallinn
Administrative
Additional description
Public RemarksFormaadigrupp 12x18
Actions
Technical data
Format Group: 6x6; Version: repro; Sub-version: positiiv;