View Foto

Ristiku 84, 10318 Tallinn
Details
Fond TitleEesti Geograafia Selts (AIS)
Reference CodeEFA.774.0.410827
TypePhoto(single photo)
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Eesti Geograafia Seltsi ja ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni Jõgeva rajoonis toimuval kodu-uurijate vabariiklikul seminar-kokkutulekul esineb Kodu-uurimise Komisjoni esimees Hans Kruus; presiidiumis (vasakult) koolijuht Heino Mägi, seltsi esimees Vello Tarmisto, keeleteadlane Johannes Voldemar Veski, biogeograaf Jaan Eilart, keeleteadlane Paul Ariste, ..., ajalooõpetaja Eino Veskis, arheoloog Harri Moora.
Period 23.06.1965-27.06.1965
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Ariste Paul 1905-1990, keeleteadlane, kaasaegsele fennougristikale alusepanija Eestis, TÜ õppejõud, eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri juhataja, Eesti TA akadeemik (1954), Helsingi ülikooli audoktor (1969), Szegedi ülikooli audoktor (1971), Tampere ülikooli audoktor (1975), Läti ülikooli audoktor (1989), paljude rahvusvaheliste teadusseltside auliige ja välisliige
Kruus Hans
Tarmisto Vello
Eilart Jaan 24.06.1933 – 18.05.2006; eesti biogeograaf, maastikuökoloog ja kultuuriloolane
Moora Harri
Veski Johannes Voldemar
Mägi Heino
Veskis Eino
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / Estonia (1950-1991) / Jõgeva City/Town (1950-1991) ;;
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: repro; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber; Paper: 7,6x11,9; Paspartuu: 8,8x12,8;