Collections

Korporatsioon Sakalaga seotud fotod
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 401-425 of 508 result(s).
Grupipilt Eduard Tubina juures kodus tema 50. juubelil. Ees istuvad paremalt Elfriede, Eino ja Eduard Tubin. Seisavad vasakult 1. Karl Talpak, 3. Gustav Triip, 4. Bernhard Mäelo, 6. Boris Görman, 7. Aarne Viisimaa, 8. Lembit Pürge, 9. Aleksander Surkevitsh, 10. Siegfried Loor.
Villem Saarsen.
Jõgeva arstijaoskonna juhataja Eesti NSV teeneline arst Eduard Teder.
Jõgeva arstijaoskonna juhataja Eesti NSV teeneline arst Eduard Teder.
Eesti-Soome Sõprusühingu juhatus. Vasakult: vandeadvokaat Juhan Sepp, Tartu linnapea kindralmajor Aleksander Tõnisson, pr Rütli, Soome saadik minister P. J. Hynninen, Helmi Mäelo, vandeadvokaat O. Rütli, Soome konsul direktor A. Kõva.
2. üksiku jalaväepataljoni kaitseväelased, kes on teeninud 2. jalaväerügemendis tema asutamisel Viljandis ja Eesti Vabadussõja ajal. Istuvad vasakult: kapten Jaan Alido, kapten Johan Mõttus, major Villem Saarsen, pataljoniülem, kapten Anton Puri. Seisavad vanemallohvitser Johannes Sepp, vanemallohvitser Mihkel Soo, veltveebel Eduard Aabel, vanemallohvitser Reinhold Kuld.
Vabadussõda. 1.Diviisi Tagavarapataljoni ohvitserid. Vasakult: I rida - staabi komandant lipnik Erich Laks, õpperoodu ülem leitnant Johannes Siir, ülema abi leitnant Aleksander Vessart, ülem kapten Aleksander Schervel (Selvet), pataljoni adjutant lipnik Eduard Laev, kortermeister sõjaväeametniku asetäitja Evald Normann; II rida - alamleitnant Jakob Sommer, lipnik Edmund Püss, 2.roodu nooremohvitser alamleitnant Herbert Eilandt (Hanno Ellam), leitnant Aleksander Koolmeister, alamleitnant Hans Tiidemann.
Siseminister Theodor Rõuk.
Sepp, Rein - tõlkija ja literaat.
Tartu Ülikooli ajalooprofessori Hendrik Sepa 100. sünniaastapäeva ja 45. surmaaastapäeva tähistamine Raadi kalmistul.
Vene armee 172. Jalaväe tagavarapolgu nooremohvitser alamleitnant Theodor Rõuk.
Sepp, Rein - tõlkija, Avatud Eesti Fondi 1994. aasta preemia laureaat.
Pärnu Ühisgümnaasiumi III klass, keskel klassijuhataja Artur Luther, I reas paremalt 1. A. Mängel, 3. Filipp Tamman (hiljem pastor Philip Tammaru), (tellimustöö ajakirjanduskontorile "Uudis").
Vabadussõda. [Sisekaitse ülema kindralmajor Ernst Põdderi lahkumise puhul 3.Diviisi ülemaks toimunud koosviibimisest osavõtjad]. Vasakult: I rida - 1. sisekaitseülema kantseleiülem alamleitnant Oskar Vilip (Viilip), 4. E.Põdder, 5. Tervihoiuvalitsuse juhataja Konstantin Konik, 6. sisekaitse ülema abi alamkapten August Schwartz; II rida - 1. Ühistöö Keskjuhatuse esimees Voldemar Päts, 10. Harjumaa Kaitseliidu ülem alamkapten Feodor (Theodor) Rõuk.
Vabadussõda. 2.Diviisi arst Hans Silbermann(x) ja intendant leitnant Artur Roth (Rood) (xx) enne ärasõitu Tartusse.
Vabadussõda. 2.Diviisi arst Hans Silbermann.
Kaitseliidu ülema teine abi alamkapten Theodor Rõuk.
1. Eesti polgu ohvitser Theodor Rõuk.
Kontrrevolutsiooni ja Sabotaaži Vastu Võitlemise Ülevenemaalise Erakorralise Komisjoni (Tšekaa) töötajad - eriosakonna juhataja Bokii (varjunimi) ja vahetu ülemus Špentsel (varjunimi) ning Eestist 1920. a-te algul Nõukogude Venemaale välja saadetud Paul Stamm (Schütz) ja Venemaale põgenenud Voldemar Kalla (Hammer).
Paul Stamm (Schütz) - kommunist, arreteeriti 1921.a. suvel Tartus ja saadeti 1921.a. detsembris Venemaale. Töötas a-st 1944 EKP KK-s osakonnajuhatajana. Portree.
Stamm (Schütz), Paul - kommunist, arreteeriti 1921.a. suvel Tartus ja saadeti 1921.a. detsembris Venemaale. A-st 1944 oli EKP KK osakonnajuhataja. Portree
Paul Stamm (Schütz), kommunist, arreteeriti 1921.a. suvel Tartus ja saadeti 1921.a. detsembris Venemaale.
Paul Stamm, töötas EKP Keskkomitees osakonnajuhatajana alates 1944. aastast. Portree.
925. laskurpolgu võitlejaid langenud kaasvõitleja, 3. pataljoni komandöri, major Mihhail Sedelnikovi (Peetri poja) haual, kes langes 17. märtsil 1945.a. Kuramaal.
Osavõtjaid 8. Eesti Laskurkorpuse pidulikust paraadist, sissemarsil ENSV pealinna Tallinna, tagasisaabumisel Kuramaalt.