Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
4976 - 5000 / 5000 (Piiratud)
Vabaduse Ristide üleandmine Vabadussõjas osalenud Soomurongide Brigaadi sõduritele ja ohvitseridele.
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.2 Irboska lähedal.
Kergepatarei rakendusvägi.
1.Diviisi staabi komandant leitnant Aleksander Häelme.
Vabadussõda. Suurtükiväe Valitsuse koosseis. Vasakult: I rida - kantseleitöötaja Elsa Nurk, varustusjaoskonna ülem alampolkovnik Martin Terras, ülem Soome kindralmajor Paul Londen, käsundusohvitser alampolkovnik Stanislav Jatschinets, kantseleitöötaja H.Kuuskmann; II rida - varustusjaoskonna asjaajaja sõjaväeametnik Albert Tennishof (Teose), asjaajaja sõjaväeametniku asetäitja Peeter Sagar, sõjariistade lao majandusülem kapten Heinrich (Hinrik) Lipstok, käsundusohvitser alamleitnant Oskar Luha, asjaajaja sõjaväeametniku asetäitja Jakob Vatter, reajaoskonna ülem lipnik Georg Kirschbaum (Jüri Hellat).
1.Diviisi vanemarst Martin Jervan Kreenholmis.
Eesti sõjaväe hulka kuulunud Ingeri väeosa sõdurid Kuble külas.
Kindlusepatarei nr 6 suurtükid Pähklamäel.
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu ülem polkovnik Otto Heinze (x) ja polgu adjutant alamleitnant Hans Tuksam (Tuuksam)(xx) saanis.
1. Eesti polgu 1. roodu telefonist.
Vabadussõda. Narva Kaitsepataljoni õppursõdurite rühm Vasknarvas. Vasakult: Pärn, Bergmann, Pajo, Väli, Grasmandorf.
Eesti Jalavaäe Tagavarapataljoni meeleavaldus Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu toetuseks pärast nõukogu laialisaatmist enamlaste poolt.
Jumalateenistus Talabski polgule Peipsi Piirisaarel pärast saare vallutamist.
Tartu rahu. Nõukogude Vene rahusaatkonna esimees A. Joffe Eesti Vabariigi ja Nõukogude Vene rahulepingule alla kirjutamas.
Lasketiir Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi majas.
Kaitsevägede Staabi ülem kindralmajor Juhan Tõrvand Kaitsevägede Staabi 15. aastapäeva aktusel kõnelemas.
Kaitseväe Tervishoiuvalitsuse hoone Toompeal.
Suur-Pakri Ranna küla lennuvaade.
Väike-Pakri Suur küla lennuvaade.
Suur-Pakri Ranna küla lennuvaade.
Väike-Pakri Väike küla lennuvaade.
Väike-Pakri Suur küla lennuvaade.
Kalevlaste Maleva majandusjaoskonna sõjamees.
Vabadussõda. Kalevlaste Maleva majanduspealik alamleitnant Bernhard Abrams.
Gümnaasiumi õpilased laskeharjutusel.