Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
326 - 350 / 5000 (Piiratud)
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Repro R. Majaku vanast fotost
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Johannes Vares koos 8. Eesti Tallinna laskurkorpuse komandöri kindralleitnant Lembit Pärna ja staabiülema kindralmajor Jaan Lukasega.
Grupp 7. eesti laskurdiviisi 22. territoriaalse laskurkorpuse võitlejaid, sh kinomehaanik ja noorteteatri direktor[?].
8. Eesti Laskurkorpuse poliitosakonna töötajad, J.Undusk, P.Bulgakov, D.Kuzmin ja A.Meri.
Hispaania kodusõjast osavõtnud.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi Kapten Irv (nr.1) orkester.
Endine sõjavägede ülemjuhataja, reservi arvatud kindralleitnant Johan Laidoner.
Vabadussõda. Sakala Partisanide Polgu ülem alampolkovnik Villem Marder.
Vabadussõda. Sõjaministri abi ja tagavaraväe ülem kindralmajor Andres Larka.
Kontradmiral reservis Johan Pitka.
Vabadussõda. Soomusrongide Divisjoni ülem alampolkovnik Karl Parts.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Jaan Rink.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.1 dessantroodu ülem alamkapten Jüri Ratassepp.
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt.