Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
4626 - 4650 / 5000 (Piiratud)
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni Hiiumaaa ekskursioonist osavõtjad teel Tahkuna tuletorni juurde.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtja Mati Hint Kuramaal oma vana tuttava pimeda liivi memmega vestlemas; vasakul istub Mart Tapupere, keskel seisab Siim Saar.
Eesti Geograafia Seltsi pidulikul üldkoosolekul Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3) loeb seltsi teadussekretär Laine Merikalju ette seltsi aukirja saajaid; presiidiumis (vasakult) Jüri Selirand, seltsi esimees Vello Tarmisto ja aseesimees Endel Varep.
Eesti Geograafia Seltsi Leedu teaduslikust ekskursioonist osavõtja E. Talvistu.
Eesti Geograafia Seltsi pidulikust üldkoosolekust osavõtjad Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3), tagaplaanil seltsi näituse stendid.
Eesti Geograafia Seltsi ja ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni Haapsalus ja Hiiumaal toimuvast kodu-uurijate vabariiklikust seminar-kokkutulekust osavõtjad Haapsalus: esireas (vasakult) Leo Randre (Haapsalu Koduloomuuseum), Leida Annus, kodu-uurija Volli Mäeumbaed, ajaloolane Väino Järv, seltsi teadussekretär Laine Merikalju, seltsi esimees Vello Tarmisto, komisjoni esimees Hans Kruus,..., komisjoni teadussekretär Eva Maaring, Voldemar Pihlak,..., majandusteadlane Leo Tiik; tagumises reas (vasakult) 3. pedagoogikateadlane Lembit Andresen, arheoloog Jüri Selirand, õpetajad ja kodu-uurijad Meinhard Laks, Helmut Joonuks ning Heino Mägi.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtja Mati Hint Kuramaal liivi vanataadiga vestlemas.
Vaade Szekesfehervari uuele elamurajoonile.
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni ekskursioonist osavõtjad Hiiumaal.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Dresdeni lähedal Saksimaa Šveitsi liivakivimägedes.
Balti liiduvabariikide majandusteadlaste ja geograafide teaduslikul nõupidamisel Teaduste Akadeemia Sakala saalis on kõnepuldis NSV Liidu Geograafia Instituudi teadlane B. Horev Moskvast.
Eesti Geograafia Seltsi Ungari välisreisist osavõtjad Budapesti staadionil.
Nõmmeveski juga Valgejõel.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Pillnitzi lossi juures.
Eesti Geograafia Seltsi pidulikust üldkoosolekust osavõtjad Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3): esiplaanil tegevliikmed Asta Kalju, Silvi Alumäe ja Helju Pauts, tagaplaanil vasakult 1. Karl Põiklik.
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni liikmed Aegna saare õppekäigul: (vasakult) Leili Ruto, Heinrich Vakman, Urve Sepp, tema taga Liis Jürna, Valve Nõmm, Jaan-Mati Punning ja Karin Punning; taga paremal Vilma Vakman.
Eesti Geograafia Seltsi ja ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni vabariiklikust kodu-uurijate seminar-kokkutulekust osavõtjad Otepää lähistel.
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni liikmed Aegna saare õppekäigul: esiplaanil Leili Ruto, taga Urve Sepp (vasakul) ja Liis Jürna.
Eesti Geograafia Seltsi Võrtsjärve ekskursioonist osavõtjad looduskaitsealuse Laikivi juures.
Mälestusmärgi Otepää 1116-1966 avamine Otepää linnuse alumisel platool.
Hiiumaa vaatamisväärtuste kaart.
Tänav Sopronhorpacsis.
Eesti Geograafia Seltsi tegevliikmed, Tartu Riikliku Ülikooli geograafid Ann Marksoo (keskel) ja Salme Nõmmik ning nende taga ENSV Teaduste Akadeemia Ühiskonnateaduste osakonna teadussekretär Erkki Rannik Balti liiduvabariikide majandusteadlaste ja geograafide teaduslikul nõupidamisel Teaduste Akadeemia Sakala saalis.
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni liikmed Aegna saare õppekäigul: (vasakult) Tiiu Liblik, Leili Ruto, Urve Sepp, Jaan-Mati Punning, Karin Punning, Sulev Künnapuu, Valve Nõmm, Vilma Vakman, Heinrich Vakman; ees istuvad Endel Härmat, Liis Jürna ja Silvi Pärnapuu.
Eesti Geograafia Seltsi pidulikul üldkoosolekul Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3) annab seltsi esimees Vello Tarmisto tänukirja seltsi teadussekretärile Laine Merikaljule.