Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
4901 - 4925 / 5000 (Piiratud)
Ameerika Puuseppade ja Tislerite Ühendatud Vennaskond demonstratsioonil
Noorte Kotkaste Tallinna Malev. Laagrid Aegviidus, Pullapääl ja mujal, spordivõistlused, käsitöö jne.
Noorte Kotkaste Tallinna Malev. Laagrid Aegviidus, Pullapääl ja mujal, spordivõistlused, käsitöö jne.
Tartu Jaani kiriku pseudotrifooriumi figuur nr 1 I võlvikus
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.1 sõdurid Võnnus (Cesis) lavastamas võitu Landeswehri üle. Paremalt teine Soomusrongide Divisjoni suurtükiväe inspektor leitnant Reinhold Sabolotny (Sabolotni), neljas rongi patareiülem alampolkovnik Konstantin Troitski.
Narva karantiinis olev lasteaed.
Valmis riidevarustus sõdureile.
Vabadussõda. Ühe laiarööpalise soomusrongi dessanroodu vaguni sisevaade.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ohvitserid Bresslau (Braslava) purustatud mõisahoone trepil. Vasakult: polguülem alamkapten Karl Tallo, ?, 3.Diviisi staabiülem alampokovnik Nikolai Reek, polguülema abi alamkapten Egbert Jürmann, polgu 1.pataljoni ülem leitnant Werner (Verner) Limberg.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid purustatud silla juurde ajutist silda ehitamas Koiva (Gauja) jõel Volmaris (Valmieras).
Vabadussõda. 1.Diviisi intendantuuri sõjaväeametnik Johannes Perk (Pärk)(vasakult teine) ja 3 kirjutajat Ameerikast Ühendriikidest saabunud tubakat proovimas.
Kaitsevägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoner.
Vabadussõda. Remondirongi nr.3 meeskond Piusa ajutist raudteesilda ehitamas. Soomusrongide Divisjoni tehnikaosakonna juhataja Eduard Jürgens (vasakul äärmine) ja remondirongi nr.3 ülem alamleitnant Valentin Beckmann (premal, toetub vastu posti).
Vabadussõda. Vennad Leetsid 2.Suurtükiväepolgust. 3.patarei ülem leitnant Georgi (Georg) Leets (paremal), kuulipildujate rühma vanem kapral Sergei (Sergi) Leets (keskel), luurerühma reamees Nikolai Leets (vasakul).
Põhja Korpuse 2. jalaväe diviisi staabi juhtiv koosseis: inspektuuri osakonna ülem rittermeister A. Rummel, staabiülem rittmeister V. Vidjakin ja operatiivosakonna ülem rittmeister A. Štšurovski.
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamleitnant Felix Vellmann.
Vabadussõda. Ingeri polgu ülem Eemeli Pekkanen (vasakul), polgu adjutant (kes) ja laatsareti halastajaõed Koskolovos.
Vaade Eesti polgu paraadile.
Vabadussõda. Esimese raadiotelegrafistide kursuse lõpetajad ja lektorid, ees kepiga Inseneriväe Valitsuse sädetelegraafi osakonna ülem leitnant Friedrich Olbrei.
Vene Loodearmee 1. korpuse staabiülem rittmeister Vidjakin ja komandant Aksakov.
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu 4.roodu sõdurid Pededze jõel silda ehitamas. Kividel vasakult: roodu nooremohvitser lipnik Karl Jalakas, lipnik Johannes Laugis ja rooduülem leitnant Karl Lamp.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid punastelt sõjasaagina saadud lina ümber laadimas Volmari (Valmiera) purustatud raudteesilla juures kitsarööpalisele soomusrongile nr.4.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni 2.roodu ohvitserid Irboska kindlustatud rajoonis Suur-Kalki külas. 1. rooduülem alamleitnant Michail Müllerstein (Mullart), 2. roodu jalamaakuulajate komando nooremohvitser lipnik Ludvig Triik, 3. roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Teofil Dreverk (Jaan Karm).
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni 2.roodu ülem alamleitnant Johannes Soodla.
Grupp staabiohvitsere.