Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
4951 - 4975 / 5000 (Piiratud)
Vaade Pillnitzi lossile Dresdeni lähedal.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Wernigerode väikelinnaga tutvumas.
Eesti Geograafia Seltsi pidulikul üldkoosolekul Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3) tänab seltsi teadussekretär Laine Merikalju seltsi aseesimeest Endel Varepit; presiidiumis (vasakult) Jüri Selirand ja seltsi esimees Vello Tarmisto.
Eesti Geograafia Seltsi Leedu teaduslikust ekskursioonist osavõtja E. Talvistu.
Eesti Geograafia Seltsi füüsilise geograafia sektsiooni ekskursioonist osavõtjad Hiiumaal.
Eesti Geograafia Seltsi Võrtsjärve ekskursioonist osavõtjatele kõneleb seltsi tegevliige, Tartu Riikliku Ülikooli geograafiakateedri õppejõud Endel Hang.
Hiie Kontor (vasakul) ja Olivia Laurik Eesti Geograafia Seltsi piduliku üldkoosoleku järgsel koosviibimisel kohvikus Pegasus.
Vaade Võsu rannaklubile.
Eesti Geograafia Seltsi pidulik üldkoosolek Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3). Vasakul seltsi esimees Vello Tarmisto, filmiprojektori linti seab Arnold Paul.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtjad (vasakult) Õilme Norman, Evi Murel, Laine Tulp ja Lembit Int (tagaplaanil) Kuramaal Mazirbe külas liivlast Emma Hausmanet külastamas.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Berliinis Treptowi pargis nõukogude sõdurite mälestusmärgi juures.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtja Mati Hint Kuramaal oma vana tuttava pimeda liivi memmega vestlemas; vasakul istub Mart Tapupere.
Vaade Kõpu tuletornile.
Eesti Geograafia Seltsi Võrtsjärve ekskursioonist osavõtjad, tegevliikmed Virve Raidma ja Helmi Riesen puhkehetkel.
Ludmilla Hvalõnskaja, Salme Kass, Lembit Int ja Heinrich Vakman Eesti Geograafia Seltsi piduliku üldkoosoleku järgsel koosviibimisel kohvikus Pegasus.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Königsteini kindlusesse sisenemas.
Eesti Geograafia Seltsi ja ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni Haapsalus ja Hiiumaal toimuvast kodu-uurijate vabariiklikust seminar-kokkutulekust osavõtjad Haapsalus. Presiidiumis (vasakult) ajaloolane Väino Järv, seltsi esimees Vello Tarmisto, seltsi teadussekretär Laine Merikalju ja komisjoni teadussekretär Eva Maaring.
Eesti Geograafia Seltsi Vooremaa ekskursioonist osavõtjad looduses; ees vasakul kõneleb seltsi aseesimees Endel Varep.
Anto Raukas (vasakult), Sirje Raukas, Mart Vabar, tagaplaanil Salme Nõmmik Eesti Geograafia Seltsi piduliku üldkoosoleku järgsel koosviibimisel kohvikus Pegasus.
Eesti Geograafia Seltsi Saksa DV välisreisist osavõtjad Pillnitzi lossi juures.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtja Mati Hint Kuramaal oma vana tuttava pimeda liivi memmega vestlemas.
ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi direkor Arno Köörna (vasakult), seltsi esimees Vello Tarmisto ja aseesimees Endel Varep Eesti Geograafia Seltsi pidulikul üldkoosolekul Teaduste Akadeemia saalis (Sakala 3).
Eesti Geograafia Seltsi ja ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni vabariiklikust kodu-uurijate seminar-kokkutulekust osavõtjad Pühajärve sõjatamme juures.
Dunaujvarosi 8.-kl Kooli söökla sisevaade.
Eesti Geograafia Seltsi Põhja-Läti ekskursioonist osavõtja Mati Hint Kuramaal oma vana tuttava pimeda liivi memmega vestlemas; vasakul istub Mart Tapupere, keskel seisab Siim Saar.