Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
226 - 250 / 5000 (Piiratud)
Arsenali komandeeritud Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna konstruktsioonibüroo juhataja kapten Arved Vaher.
[22.territoriaalse laskurkorpuse 625.kergesuurtükiväepolgu staabiülema abi vanemleitnant Jaan Liiv]
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu 7.rood. II reas keskel [rooduülem alamleitnant August Raak (Algus Raag)?].
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni luurekomando allohvitser Johannes Subbi (Suup).
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Polgu arsti kohusetäitja Archibald Raud (esiplaanil) ja sõdurid Keiss ning Koll.
Reservkolonelleitnant Jaan Unt.
Grupp 3.Jalaväepolgu ohvitsere. Vasakult: alamleitnant Paul Poom, lipnik Aleksander (Aleks) Melts, leitnant Johann (Jaan) Madisson, alamkapten Ilja (Eljas) Kasak, lipnik Ferdinand Silmann, ?, kapten Rodion Treimuth, alamkapten Jaan Hermann (Heljuste), ?.
1.Diviisi topograaf alamkapten Jakob Vaska.
1.Diviisi topograaf alamkapten Jakob Vaska.
Vabadussõjas osalenud kõrgemad ohvitserid reservi arvatud sõjavägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoneri külalistena. Vasakult: I rida - endine Tagavaraväe ja Tallinna garnisoni ülem reservkindralmajor Andres Larka, endine ülemjuhataja staabi ülem reservkindralmajor Jaan Soots, J.Laidoner, endine Merejõudude juhataja reservkontradmiral Johan Pitka, endine Varustusvalitsuse ülem reservpolkovnik Rudolf Reimann; II rida - 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, Tervishoiuvalitsuse ülem sanitaarpolkovnik Arthur Lossmann, 1.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, Soomusrongide Diviisi ülem polkvnik Karl Parts, endine 2.Diviisi ülem reservpolkovnik Viktor Puskar, Sõjavägede staabiülem polkovnik Jaan Rink.
Vabadussõda. Grupp Ingeri Polgu ohvitsere.
Vabadussõda. Ingeri Polgu meditsiinipersonal. [Esireas keskel vanemarst Axel Müller?]
Vabadussõda. Ingeri Polgu meditsiinipersonal.
Vabadussõda. [Sisekaitse ülema kindralmajor Ernst Põdderi lahkumise puhul 3.Diviisi ülemaks toimunud koosviibimisest osavõtjad]. Vasakult: I rida - 1. sisekaitseülema kantseleiülem alamleitnant Oskar Vilip (Viilip), 4. E.Põdder, 5. Tervihoiuvalitsuse juhataja Konstantin Konik, 6. sisekaitse ülema abi alamkapten August Schwartz; II rida - 1. Ühistöö Keskjuhatuse esimees Voldemar Päts, 10. Harjumaa Kaitseliidu ülem alamkapten Feodor (Theodor) Rõuk.
Vabadussõda. Ingeri Polgu kaks halastajaõde.
Vabadussõda. Sädetelegraafi Valitsuse liikuv sädetelegraafijaam. Auto esiistmel paremal valitsuse ülem leitnant Friedrich Olbrei, auto kastis (käed vaheliti) alamleitnant Hans Võrk(?).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Koiva (Gauja) jõe ääres.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.pataljoni ülem alamkapten Valter Bergmann (Valdo Mäeste) pataljoni staabihoone (villa Auguste) ees Rodenpoisis (Ropaži) mootorrattal Sunbeam. Tagaistmel tundmatu allohvitser.
Laiarööpalise soomusrongi nr.1 ülem kapten Anton Irv.
Vabadussõda. 2. diviisi ülema abi käsundusohvitser alamkapten Karl-Hans Ainson.
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu ülem kapten Aleksander Rosalk (Rosalka)
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni sõdur Aleksander Sepp pärast põgenemist Nõukogude Vene sõjavangist ning tagasi jõudmist Eestisse.
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver.
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, kindlustusseltsi Salama tegevdirektor Oskari Louhivuori.
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esindaja Eestis Lauri Kettunen.