Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
201 - 225 / 5000 (Piiratud)
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi juhtkond staabikoosseisuga. Vasakult : istumas - 2. nooremadjutant leitnant August Tomingas, 3. operatiivadjutant alamleitnant Aleksander Tilger (Tilgre), 4. staabiülem alampolkovnik Johannes (Ivan) Poopuu, 5. ülem polkovnik Karl Parts, 6. ülema abi kapten Arnold Hinnom, 7. intendant sõjaväeametnik Johannes Antik; ees põrandal - 3. [liikumisosakonna ülem sõjaväeametniku asetäitja Julius Trubock?], 4. [leitnant Johann Depmann?].
Vabadussõda. Saaremaa mässu üks organisaatoritest Kogulas Aleksander Koit.
Punaarmee Eesti Kütidiviisi soomusrong Pihkva-Võru rindelõigus 1919.
Punaarmee Eesti Ratsapolgu võitlejad Pihkva rindelõigus.
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver.
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülem Arthur Lossmann.
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt.
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse ülem Mihkel Ostrov.
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse sõjaväe liikumise osakonna ülem sõjaväeametnik Edgar Sulg.
Eesti sõjaväe juhtkond Saksa okupatsiooni ajal: 1. Eesti sõjaväe ülem (ühtlasi Eesti Vabariigi sõjaminister) kindralmajor Andres Larka, 2. Eesti sõjaväe brigaadiülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, 3. Eesti sõjaväe intendandivalitsuse ülem alampolkovnik Rudolf Reiman, 4. Eesti sõjaväe staabi inspektorijaoskonna ülem kapten Ernst Asmann, 5. Eesti sõjaväe staabi rivijaoskonna ülem staabikapten August Nieländer, 6. Eesti sõjaväe staabi sidekomando ülem leitnant August Schwarz, 7. sõjaväeametnik Bernhard Moik.
Bulak-Balahovitši väesalga jalamehed.
Vabadussõda. Soomusrongide juhataja kapten Karl Parts koos laiarööpalise soomusrongi nr 1 ohvitseridga: 1. rongi adjutant lipnik Johan Künnapuu, 2. patarei ülem leitnant Reinhold Sabolotny (Sabolotni), 3. rongi komandant kapten Anton Irv, 4. K.Parts, 5. komandandi vanemabi leitnant Eduard Neps, 6. luurekomando ülem lipnik Paul Villemi, 7. lipnik Martin Puru, 8. dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Viktor Arak, 9. arst Martin Joosep, 10. dessantroodu nooremohvitser lipnik Karl Hansen, 11. dessantroodu nooremohvitser lipnik Johan (Juhan) Vasar, 12. leitnant Oskar Kurvits, 13. alamleitnant Julius Made (Maade), 14. kuulipildujate komando ülem alamleitnant Karl Alberg (Alamäe).
Vabadussõda. Suurtükilaev Lembit Tallinna lahel.
Inglise sõjaväe esindajad esimeses diviisis.
Briti sõjalised instruktorid.
Endine Merejõudude juhataja kontradmiral Johan Pitka (teises reas keskel) külastamas suurtükilaeva „Lembit“. J.Pitka paremal käel laeva komandör vanemleitnant Jaen (Jaan) Klaar.
Suurtükilaeva Lembit 75 mm õhukaitse suurtükk.
Suurtükilaeva Lembit masinaruumi meeskond.
Suurtükilaeva Lembit meeskonna liikmed.
Suurtükilaeva Lembit ohvitserid 1919 suvel.
Suurtükilaev Lembit merel.
Ratsaväe salk.
Vabadussõda. Eesti Punase Risti haavatute ja haigete vastuvõtupunkt raudteejaamas.
Vabadussõda. Haavatud Eesti Punase Risti vastuvõtupunktis raudteejaamas.
Vabadussõda. Eesti Punase Risti sanitaarrongi vaguni sisevaade.