Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
1 - 25 / 5000 (Piiratud)
Enn Kippel, kirjanik. Teenis sõjaväeametnikuna. Teise maailmasõja algul evakueerus Leningradi, töötas ajalehe Rahva Hääl toimetuses. Portree.
TLA, f 903, nim 1, s 25, l 85
Ajakirjanik Karl Kesa ("Maa sõna", Ameerika Hääl).
Valentina Kikas, oli Teises maailmasõjas 249. Eesti Laskurdiviisi sapöörpataljoni velsker. Abi andes haavatuile sai raskelt haavata 05.10.1944 ja suri kaks kuud hiljem. Portree.
Joan Lopp, oli Saaremaal Kaali valla komsomoliorganisatsiooni liige 1940-1941. Portree.
Friedrich Angelstock. Teise maailmasõja ajal alates veebruar 1943.a. 1. Eesti tagavarapolgu 3. pataljonis, hiljem õppepataljonis. 1944.a. 8. Eesti Laskurkorpuse staabi tõkestussalaga automaatur. Portree.
Johannes Kiilverk - Osales 1924.a. riigipöördekatses 10. jalaväerügemendi ründamisel. Lasti maha 09.12.1924.
Aleksander Kiidelmaa (Juhani poeg). 1945-1949.a. Tallinna Linna Kalinini Rajooni Täidesaatva Nõukogu täitevkomitee esimees. Portree.
August Allik - Suure Isamaasõja ajal 7. eesti laskurdiviisi 300. laskurpolgu 5. roodu rühmakomandör. Nõukogude Liidu kangelase aunimetuse sai Väikese Väina forsseerimisel ( 5. okt. 1944) ülesnäidatud vapruse eest. Portree.
Voldemar Leegen - Võrumaa Töörahva Saadikute Nõukogu Täidesaatva Komitee liige ja Võru punakaardi ülem 1917.- 1918.a.
Jaan Linder, ajalehe "Kiir" toimetuses 1917.a. Tallinnas. 1918.a. töötas illegaalse "Kommunisti" toimetuses. Paberfoto.
Fotokoopia leheküljest ["La Sainte Bible,…" Amsterdam M.DCCVII].
Wetterstrand, Johann Andreas, Tallinna Magistraadi liige-raehärra (surn 1831)
Anton Laur - Punaarmee 22. Eesti territoriaalkorpuse 171. laskurpolgu staabiülema abi. Portree
Vaade Tartu Toomkiriku varemetele
Hindrek Lio, oli Teise maailmasõja ajal 307. üksik tankitõrjedivisjoni komandöri asetäitja rivi alal, hiljem komandör. Portree.
Magistraadi arhiivi säilik BL 1. Joh. v. Vuckell ürik 1494 aastast.
Julius Lind - võttis osa 1924.a 1.detsembri riigipöördekatsest Tallinnas
Harri Lessel - 7. eesti laskurdiviisi operatiivosakonna ülem, 7. laskurdiviisi staabiülem Velikije Lukis.
Vladimir Liiger (Svirski)- Tartu TN Täidesaatva Komitee liige 1917.- 1918.a., Sõja-Revolutsioonikomitee esimees. Portree (retušeeritud).
Noorte Kotkaste Saaremaa Malev. Talvepäevad, presidendi vastuvõtt Kuressaares jne.
Jaan Karubach - võttis osa revolutsioonilistest sündmustest 1905. aastal Raplas. Portree
Johannes Allik - Eesti Revolutsioonilise Kaitsepolgu I pataljoni komandör Kodusõja ajal. Langes 1920. a. Lõuna-rindel. Täispikkuses ateljeefoto.
Evald Kasemets (Põrm), 1924.a. riigipöördekatse aktiivne ettevalmistaja Rakveres. Mõisteti sõjaringkonnakohtu otsusega 10 aastaks sunnitööle. Vabanes vanglast 1926. Täispikkuses ateljeefoto püssiga.
Leonid Klimberg, oli Teises maailmasõjas 249. Eesti Laskurdiviisi 917. laskurpolgu jaokomandör. Peale sõda töötas õpetajana, sai teenelise õpetaja aunimetuse. Portree.