Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
1 - 25 / 334
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste kadettide kasiino hoone Tondil.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste hooned Tondil.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste staabihoone Tondil.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste III hoone.
Vabadussõda. Sõjakooli kadetid, ohvitserid ja lektorid koolihoone ees Tehnika tänaval.
Vabadussõda. Sõjakooli kadettide paraad Peetri platsil kooli lõpetamisel.
Sõjakooli ülem polkovnik (kolonel) Aleksander Simon.
Vabadussõda. Sõjakooli jalaväeklassi 1.roodu ülem leitnant Jaan Kinger.
Sõjakooli [klasside inspektor alamkapten Heinrich Paavijaan (Hendrik Pallandi)?]
10.Jalaväepolgu 2.kuulipildujate komapanii ülem kapten Peeter Feofanov (1919/1920 Sõjakooli 1.roodu ülem).
Sõjakooli jalaväe kursuse ohvitser alamkapten Eduard Lillak.
Vabadussõda. Sõjakooli juhtkond, lektorid ja külalised kooli hoone ees Tehnika tänaval. Vasakult: I rida - 1.taktika lektor ja kadettide jalaväeroodu ülem kapten Ludvig Jakobsen, 2.kooli ülem kapten Aleksander Simon, 3.tundmatu Ameerika Ühendriikide ohvitser, 4.sõjaministri abi ja tagavaravägede ülem kindralmajor Andres Larka, 5.Kindralstaabi ülem alampolkovnik Jaan Rink, 6.kooli klasside inspektor alamkapten Heinrich Paavijaan (Hendrik Pallandi), 7.topograafia lektor ja Sõjaväe Korraldusvalitsuse topograafiaosakonna ülem alampolkovnik Eduard Bach, 8.fortifikatsiooni lektor ja Inseneripataljoni ülem kapten Voldemar Riiberg (Rieberg); II rida: 1.kooli adjutant alamleitnant Magnus Siiak, 2.[taktika lektor ja jalaväekadettide 2.rühma ülem alamleitnant Richard Kent], 4.[raadiosidelektor alamleitnant Friedrich Olbrei] 5.kuulipildujate materjalosa lektor ja Kaitseliidu staabi ohvitser leitnant Albert Murrik, 6.lõhkeainete lektor ja Sõjaväe Korraldusvalitsuse inspektorijaoskonna ülem alamkapten August Steinberg, 7.telegraafiside lektor ja Kindralstaabi Valitsuse maakuulamise (luure-) osakonna ülem alamleitnant Arthur Perna (Artur Pärna); III rida: 3 .ratsaklassi ülem kapten Alfons Parisson (Parison), 6.[eesti keele lektor Karl Pinkowski?].
Vabadussõda. Sõjakooli kadetid marssimas kooli territooriumil Tehnika tänaval. Hobustel Sõjakooli ülem alampolkovnik Aleksander Simon (esiplaanil) ja rooduülem kapten Ludvig Jakobsen.
Tondi kasarmute kasutusele võtmine Sõjakooli hoonetena. Külalised ja kadetid kooli paraadiplatsil.
Sõjakooli uute hoonete kasutusele võtmine Tondil. Pidulik eine koolis.
Sõjakooli uute hoonete kasutusele võtmine Tondil. Kooli ohvitserkond pidulikul einel.
Sõjakooli I lennu jalaväeklassi lõpetaja 1919.a. lipnik Karl Lieberg (Kaarel Laani).
Sõjakooli I lennu jalaväeklassi lõpetaja 1919.a., Kalevi Jalaväepataljoni ohvitser nooremleitnant Ludvig Triik.
Sõjakooli I lennu jalaväeklassi lõpetaja 1919.a., 1.Jalaväepolgu ohvitser nooremleitnant Arnold Krupp.
5.Üksik Jalaväepataljoni ohvitser nooremleitnant Feliks Breede (Brede)
[5.Üksik Jalaväepataljoni ohvitser nooremleitnant Johannes Ein]
Auto-Tankide Divisjoni ohvitser nooremleitnant Voldemar Saalmann (Salumäe).
Auto-Tankide Divisjoni ohvitser nooremleitnant Johannes Siigur (Härm Sigur).
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli I kompanii.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli I kompanii I rühm.