Kollektsioonid

Korporatsioon Sakalaga seotud fotod
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
426 - 450 / 508
Laiarööpmeline Soomusrong nr. 2 1919. a. veebruari algul Võrus. Nimed alates ülemisest reast vasakult
Tartu Politseiametnike Kogu juhatus
Tartu Politseiametnike Kogu juhatus
Akadeemilise Spordiklubi korvpallimeeskond
Akadeemilise Spordiklubi korvpallimeeskond
Eesti Laskurkorpuse võitlejad teel koju marsivad läbi Riia. Ees Jaan Ristisoo.
Schlossmann, Karl Richard Benjamin - mikrobioloogiateaduse rajaja, bakterioloogiaprofessor ning hilisem arstiteaduskonna dekaan, Rahvuskogu II koja liige.
Sepp, Johan (Juhan) - riigitegelane, Rahvuskogu II koja liige.
Kompartei organisaator Tartus Paul Juliuse poeg Schütz alias Stamm arreteerituna.
Vabadussõjalaste Liidu üks juhte Artur Sirk.
Vabadussõjalaste Liidu üks juhte Artur Sirk.
[Vapside liikumise aktivist] Paul Telg arreteerituna.
Riigivastases tegevuses kahtlustatav kompartei organisaator Tartus Paul Schütz alias Stamm.
Riigivastase tegevuse eest süüdi mõistetud kompartei organisaator Tartus Paul Schütz alias Stamm enne väljasaatmist Venemaale.
Riigi reetmise eest süüdi mõistetud kompartei organisaator Tartus Paul Schütz alias Stamm enne väljasaatmist Venemaale.
Vabadussõda. 2.Suurtükiväepolk. Välipatarei nr.10 ohvitserid. Vasakult: vanemohvitser leitnant Arthur Tenno, lipnik (kes?), patareiülem leitnant Hermann Maim.
Vabadussõda. Eesti ohvitserid koos Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia sõjaliste esindajatega Piusa raudteejaamas. Vasakult: Merejõudude juhataja adjutant vanemleitnant Karl Mitt, Soomusrongide divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, laiarööpalise soomusrongi nr.2 ülem alamkapten Jaan Lepp, 2.diviisi arsti kohusetäitja Hans Silbermann, 2.diviisi ülem alampolkovnik Viktor Puskar, tõlk, Merejõudude juhataja mereväekapten Johan Pitka, Briti sõjaline esindaja kolonel Stephen Tallents, Ameerika Ühendriikide sõjaline esindaja kapten August Krantz, Eesti sõjaväe ülemjuhataja staabi käsundusohvitser kapten Eduard Villmann.
Vabadussõda. Eesti ohvitserid koos Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia sõjaliste esindajatega Piusa raudteejaamas. Vasakult: Merejõudude juhataja adjutant vanemleitnant Karl Mitt, Soomusrongide divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, laiarööpalise soomusrongi nr.2 ülem alamkapten Jaan Lepp, 2.diviisi arsti kohusetäitja Hans Silbermann, 2.diviisi ülem alampolkovnik Viktor Puskar, tõlk, Merejõudude juhataja mereväekapten Johan Pitka, Briti sõjaline esindaja kolonel Stephen Tallents, Ameerika Ühendriikide sõjaline esindaja kapten August Krantz, Eesti sõjaväe ülemjuhataja staabi käsundusohvitser kapten Eduard Villmann.
Kaitseliidu Tartumaa Maleva Jõgeva malevkonna sanitaarpealik reservsanitaarkapten Eduard Teder.
Voldemar Toom.
Auto-Tankirügemendi arst sanitaarleitnant Jaan Siiman (Seimar).
Viljandi kooliõpilaste rood 30.aprill 1919.a.
Saava, Eduard - rohuteadlane (foto)
Sõrmus, Enn - rohuteadlane (foto)
Toodo, Jaan Jüri p. - õigusteaduskonna üliõpilane (foto)