Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ene Juhanson

Tallinna kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 693 8668
E-mail: Ene.Juhanson[at]ra.ee

Tööülesanded

uurijate teenindamine uurimissaalis ja arhivaalidele juurdepääsu tagamine

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Raamatukogundus
Haridustase: Kõrgem