Rahvusarhiiv

Ava otsing

Liivi Uuet

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar

Tel: 693 8018
E-mail: Liivi.Uuet[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Eesti keel ja kirjandus
Haridustase: Kõrgem