Rahvusarhiiv

Ava otsing

Maarika Sipelgas

Tallinna kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 693 8060
E-mail: Marika.Sipelgas[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Metsamajandus
Haridustase: Kõrgem