Rahvusarhiiv

Ava otsing

Maive Mürk

Tartu kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 738 7581
E-mail: Maive.Myrk[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgem