Otsingu tulemused tabelina


Otsingu tulemuste tabelis näidatakse järgmisi andmeid:

Leidandmed on arhiiviviited (fond-nimistu-säilik) ehk andmed säiliku leidmiseks, haldamiseks ja viitamiseks. Arhiiviviidet peab teadma uurimissaali tellimuse ja koopiatellimuse esitamisel. Suurtähtlühend arhiiviviite ees tähistab arhiivi: EAA - Ajalooarhiiv, ERA - Riigiarhiiv. Leidandmetel klikates avanevad dokumendi detailandmed.

Pealkiri on kaardi originaalpealkiri ladina või vene tähestikus.

Koostamisaeg on kaardile märgitud daatum, selle puudumisel mõnikord ka kaardile antud hinnanguline valmistamisaeg, näiteks 17. saj II pool.

Formaat: kaardi mõõtmed sentimeetrites ja nende vastavus A-formaadile. Viimane on oluline just kaardist koopia tellimisel.