EAA.3748.1.5

Type Reference Title Time
Fond EAA.3748 Vastseliina mõis 1827-1939
Record EAA.3748.1.5 Keiser Nikolai I ja Aleksander II antud au- ja kiituskirjad Tartu Elementaarõpetajate Seminari ülemõpetajale kolleegiumiassessor Aloys von Bergile 17.03.1852-24.03.1860

Displaying 1-6 of 6 result(s).
1_x
1_x1
1p_x
2_x
2_x1
2p_x