TLA.230.1.BB_74/II

Liik Leidandmed Pealkiri Piirdaatumid
Arhiiv TLA.230 Tallinna Magistraat 1237-1889
Sari Tervishoid / Gesundheitswesen
Arhivaal TLA.230.1.BB_74/II Ausländische und Inländische Städte 1402-1573

19 - 27 / 52
11_x
11p_x
12_x
12p_x
13_x
13p_x
14_x
14p_x
15_x