TLA.230.1.BB_74/II

Liik Leidandmed Pealkiri Piirdaatumid
Arhiiv TLA.230 Tallinna Magistraat 1237-1889
Sari Tervishoid / Gesundheitswesen
Arhivaal TLA.230.1.BB_74/II Ausländische und Inländische Städte 1402-1573

37 - 45 / 52
20_x
20p_x
21_x
21p_x
22_x
22p_x
23_x
23p_x
24_x