Näpunäiteid otsingu kasutamiseks

Trükiseid saab otsida kõigi otsinguvormis esinevate andmeväljade järgi.
Juhul, kui trükisel puudub pealkiri, on see leitav väljalt Pealkiri väljaandja nime järgi (nt [Erik Soopi korraldus]). 

Personaaltrükiseid ja raamatud saab autorite järgi otsida sisestades otsitava isikunime lahtrisse Sisu.

Trükisteväljaandjate ja trükkalite nimed on andmebaasis esitatud tänapäevases vormis.Väljalt Trükkal saab dokumente otsida ka trükistes leiduvate nimekujude järgi, sel juhul tuleb sisestada üksnes otsitava isiku perekonnanimi. Samalt väljalt saab otsida trükiseid ka linna nime järgi, kus trükikoda asus. 

Enamkasutatud kohanimed on andmebaasis esitatud tänapäeval eesti keeles kasutatavate nimevormide järgi (Burtneck>Burtnieki, Dorpat>Tartu,Lais>Laiuse, Leall>Lihula, Mitau>Miitavi, Pardas > Partsi, Pernau>Pärnu, Reval>Tallinn, Riga>Riia, Soinitz>Sooniste, Udenküll>Uugla, Wesenberg>Rakvere). Ülejäänud kohanimesid võib otsinguslahtrisse Väljaandmiskoht sisestada ka trükistes leiduvate nimevormide järgi. Mõnedele kohanimedele pole kaasaegset kasutusvormi leitud.

Teemad. Iga klassifikatsioon üritab andmebaasi kasutajat aidata, samas võib mingis osas olla eksitav. Siinkohal väikesed selgitused:


Väljalt Aeg saab dokumenti otsida väljaandmisaja järgi. Kuupäeva sisestamisel tuleb nii kuupäev kui kuu sisestada kahekohalisena (nt 01.02.1705).