Rahvusarhiiv

Ava otsing

CO:OP

Kõnealune projekt on Euroopa Komisjoni kaasfinantseeritava programmi Loov Euroopa Kultuur 2014–2020 ettevõtmine täisnimega Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network, lühendatult CO:OP ehk eestikeeli suupärasemalt öelduna Kogukond kui mänguruum, arhiivide ja kasutajate loov võrgustik. Rahvusarhiiv osaleb projektis 1. detsembrist 2014 kuni 30. novembrini 2018 (lepingu number 2014-3407). Projektijuht Rahvusarhiivis on Birgit Kibal.

Projekt hõlmab 17 partnerasutust 11 riigist. Rahvusarhiiv plaanib projekti käigus luua vähemalt 5 kogukondadele suunatud veebikeskkonda ehk topoteeki, kuhu kogukonna liikmed saavad ise üles laadida nende piirkonda hõlmavaid fotosid või dokumente, mis on edaspidi veebis kõigile kättesaadavad. Lisaks on kavas korraldada kogukondade arhiivipäevi ja arhiivipedagoogilist õppetööd (vt lähemalt Seiklused arhiivis), mille käigus saavad õpilased arhiiviõppe protsessi rikastada filmimise teel. Projekt on suunatud ka koostöö tugevdamisele arhivaaride ja arhiivide vahel, näiteks on traditsiooniliste erialakohtumiste kõrval loodud Euroopa arhiiviblogi, mis võiks kujuneda esmaseks rahvusvaheliseks suhtlemispaigaks igale arhiivihuvilisele. Ühtlasi on projekti eesmärkide seas arhivaalide digiteerimine ning veebipõhiste andmebaaside testimine ja arendamine.

Topoteek on kogukonna (küla, vald, selts vm) koostatav ja hallatav paikkondlik veeb, teisisõnu ühisloome platvorm, mis annab ligipääsu kogukondade digiteeritud ajalooallikatele. Topoteeki saab lisada fotosid, dokumente ning heli- ja videosalvestusi. Rõhuasetus on fotodel – fotol kujutatu kirjeldamisel ja kujutatu asetamisel kaardile nii, et ajalooline võte on seostatav tänapäevase asukohaga. Lisatavale ainesele ei ole seatud ajalisi piiranguid, nii on topoteeki oodatud ka lähiminevikku ja kaasaega kajastavad fotod. Topoteegi tegemine põhineb vabatahtlikkusel, topoteekide tööd Eestis koordineerib Rahvusarhiiv. Enam kui 600 fotot sisaldav Eesti esimene topoteek avati Uhtnas 2016. aasta novembris. 2017. aastal valmisid sisutihedad Adavere, Are, Laeva, Oru ja Toila topoteegid. Rohkem infot topoteekide kohta leiab meie ajaveebist. Kel on huvi kogukonna ajaloopärandi avamise ja topoteekide loomise vastu, on lahkelt oodatud ühendust võtma: Sven Lepa, sven.lepa[at]ra.ee, 738 7503.

Kontakt: 
Birgit Kibal
birgit.kibal[at]ra.ee
53 450 403