Rahvusarhiiv

Ava otsing

CO:OP

Kõnealune projekt on Euroopa Komisjoni kaasfinantseeritava programmi Loov Euroopa Kultuur 2014–2020 ettevõtmine täisnimega Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network, lühendatult CO:OP ehk eestikeeli suupärasemalt öelduna Kogukond kui mänguruum, arhiivide ja kasutajate loov võrgustik. Rahvusarhiiv osaleb projektis 1. detsembrist 2014 kuni 30. novembrini 2018 (lepingu number 2014-3407). Projektijuht Rahvusarhiivis on Birgit Kibal.

Rahvusarhiivi üks peamisi tegevusi on olnud topoteekide loomine. Topoteek on ühisloome platvorm, mis annab ligipääsu kogukondade  (küla, valla, seltsi jm) digiteeritud ajalooallikatele. Topoteeki saab lisada fotosid, dokumente ning heli- ja videosalvestusi. Rõhuasetus on fotodel – fotol kujutatu kirjeldamisel ja kujutatu asetamisel kaardile nii, et ajalooline võte on seostatav tänapäevase asukohaga. Topoteegi tegemine põhineb vabatahtlikkusel, topoteekide tööd Eestis koordineerib Rahvusarhiiv. Enam kui 600 fotot sisaldav Eesti esimene topoteek avati Uhtnas 2016. aasta novembris. 2017. aastal valmisid sisutihedad Adavere, Are, Laeva, Oru ja Toila topoteegid. Rohkem infot topoteekide kohta leiab meie ajaveebist. Kel on huvi kogukonna ajaloopärandi avamise ja topoteekide vastu lähemalt, on lahkelt oodatud ühendust võtma: Sven Lepa, sven.lepa[at]ra.ee, 738 7503.

Lisaks on Rahvusarhiiv arendanud uudset arhiivipedagoogilist õppetööd (vt lähemalt Seiklused arhiivis), mille käigus saavad õpilased arhiiviõppe protsessi rikastada filmimise teel. Projekti raames loodud õppefilmid nii Eesti kui ka teiste riikide partneritelt on leitavad YouTube’ist Adventures in archives märksõnaga.

Projekt on suunatud ka koostöö tugevdamisele arhivaaride ja arhiivide vahel, näiteks on traditsiooniliste erialakohtumiste kõrval loodud Euroopa arhiiviblogi, mis võiks kujuneda esmaseks rahvusvaheliseks suhtlemispaigaks igale arhiivihuvilisele. Ühtlasi on projekti eesmärkide seas veebipõhiste andmebaaside testimine ja arendamine. Sel suunal on Rahvusarhiiv loonud kinnistute registri Liivimaa mõisate kirjeldused, samuti testinud ühisloome Tartu 1867 veebirakendust ning viimase arendusena on käsil vallakohtute ühisloome kasutusele toomine. Head tutvumist ja kasutamist!

 

Kontakt: 
Birgit Kibal
birgit.kibal[at]ra.ee
53 450 403