Rahvusarhiiv

Ava otsing

Asutusest

Tegevused

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus üksustega Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Rahvusarhiivi põhiülesanne on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Ühtlasi kindlustab arhiiv autentsete dokumentide hoidmise kaudu kodanike põhiõiguste ja -kohustuste kaitse ning demokraatliku riigi läbipaistvuse. Rahvusarhiiv on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mille tegevust reguleerivad arhiiviseadus ja arhiivieeskiri.

Rahvusarhiivi peamised ülesanded on:

  • koguda ühiskonnale olulist dokumenteeritud teavet
  • pakkuda kogude võimalikult laia kasutamist
  • hoida kogusid heades säilitustingimustes
  • juhendada asutusi dokumentide haldamisel ja hoidmisel
  • osaleda riigi elektroonilise dokumendihalduse arendamisel
  • võtta vastu digitaalarhivaale

Kogud

Rahvusarhiivi kogud hõlmavad:

Rahvusarhiivi kogudega saab nii arhiivide, sarjade ja arhivaalide pealkirjade kui ka märksõnade järgi tutvuda arhiivi infosüsteemi AIS vahendusel.

Organisatsioon

Rahvusarhiivi keskus asub Tartus, uues arhiivihoones Nooruse 3, mis avati 2017. aasta veebruaris. Rahvusarhiivi kontorid on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ning reedeti kell 8–16, asutuse juhi vastuvõtuks palume aeg kokku leppida sekretäriga: Maire.Mardiste[at]ra.ee, 738 7501.