Rahvusarhiiv

Ava otsing

Töö ja praktikavõimalused

Rahvusarhiiv lähtub uute töötajate värbamisel võrdse kohtlemise printsiibist. Vabad ametikohad täidetakse sise- või avaliku konkursi teel. Avatud konkurssidest teavitatakse siinsamas tööpakkumiste rubriigis, Töötukassa konkursiveebis ja üldjuhul ka CV-Online andmebaasis. Lisainformatsioon: Sigrit Mahla, personalijuht, Sigrit.Mahla[at]ra.ee, 738 7509

Rahvusarhiiv pakub ka praktikakohti üliõpilastele ning vabatahtlikku tööd huvilistele. Taotlusi võtame vastu aastaringselt. Praktika sooritamine ja vabatahtliku töö võimalused sõltuvad asutuse vajadustest ja võimalustest. Hetkel on eriti teretulnud vabatahtlikud Rakveres! Lisainformatsioon: Kristi Ots, personali peaspetsialist, Kristi.Ots[at]ra.ee, 738 7511

 

Avatud konkurss Tartu kasutusosakonna ARHIVAARI leidmiseks.

Tegemist on asenduskohaga.

Arhivaari tööülesanneteks on:

 • arhiivikirjelduste täiendamine
 • e-teenuste haldamises ning arendamises osalemine
 • arhiivikogudel tekstituvastustehnoloogiate rakendamises osalemine
 • kasutajate nõustamine arhivaalides sisalduva teabe leidmisel ja arhiiviteatmestu kasutamisel
 • arhiivikogude tutvustamine ja populariseerimine
 • arhiivipäringute lahendamine

Tule kandideerima, kui

 • Sul on ajaloo- või arhiivindusalane kõrgharidus, hea käsikirjaliste arhiivitekstide lugemise ja tõlgendamise oskus ning huvi infotehnoloogiliste lahenduste rakendamise vastu
 • Sa oled algatusvõimeline, koostöövalmis ja hea suhtleja
 • Sul on väga hea eesti keele oskus ning hea saksa või vene keele lugemisoskus

 Arhiiv pakub:

  • toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning kaasaegset töökeskkonda uues arhiivimajas
  • huvitavaid väljakutseid kiiresti muutuvas arhiivimaailmas
  • täistööajaga ametikohta Tartus jaanuarist 2020 ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks
  • vajalikku väljaõpet
  • töötasu 1300 eurot

 Kandideerimiseks vajalik:

elulookirjeldus ja motivatsioonikiri 8. detsembriks 2019 aadressile personal@ra.ee.

Lisainfo personalijuhilt Sigrit Mahlalt (Sigrit.Mahla@ra.ee, +3727387509) või osakonna juhatajalt Tõnis Türnalt (Tonis.Tyrna@ra.ee, +3727387516).

Kuulutuse pdf.