Rahvusarhiiv

Ava otsing

Töö ja praktikavõimalused

Rahvusarhiiv lähtub uute töötajate värbamisel võrdse kohtlemise printsiibist. Vabad ametikohad täidetakse sise- või avaliku konkursi teel. Avatud konkurssidest teavitatakse siinsamas tööpakkumiste rubriigis, Töötukassa konkursiveebis ja üldjuhul ka CV-Online andmebaasis.

Lisainformatsioon ja kandideerimine:
Sigrit Mahla
Personalijuht
Sigrit.Mahla[at]ra.ee
738 7509

 

Rahvusarhiiv pakub ka praktikakohti üliõpilastele. Taotlusi võtame vastu aastaringselt. Praktika sooritamine sõltub asutuse vajadustest ja võimalustest. Kandideerimiseks palume saata CV ja sooviavaldus.

Samuti oleme koostööpartneriks Töötukassale jt vabatahtliku töö pakkujana. Anna endast teada!

Lisainformatsioon ja kandideerimine:
Kristi Ots
Personali peaspetsialist
Kristi.Ots[at]ra.ee
738 7511

 

Otsime digitaalarhiivi meeskonda PHP-programmeerijat,

kelle tööülesanneteks on:

 • uute veebirakenduste loomine ja olemasolevate rakenduste täiendamine PHP-programmeerimiskeeles Yii ja Symphony raamistikke kasutades
 • loodavate rakenduste planeerimises osalemine

Tule kandideerima, kui Sul on

 • programmeerimisega seotud haridus, selle omandamine või praktiline töökogemus programmeerijana
 • teadmised PHP programmeerimiskeelest, soovitatavalt Yii või Symphony raamistikust
 • baasteadmised tarkvara analüüside koostamisest
 • baasteadmised andmebaaside loomisest
 • baasteadmised tarkvara testimisest
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti ja inglise keele oskus

Arhiiv pakub:

 • täisajaga tööd edumeelse riigiasutuse tulemustele orienteeritud IT-meeskonnas
 • võimalust osaleda pidevalt kasutatavate tarkvarasüsteemide igapäevatöö tagamises, olla rakenduste tehniline „omanik“ ning vastutada nende funktsioneerimise ja uuendamise eest
 • paindlikku tööaega ja kaasaegset töökeskkonda Tartus Rahvusarhiivi uues peahoones alates suvest 2019
 • 35 päeva põhipuhkust ja sõbralikku kollektiivi

Kandideerimiseks vajalik:

elulookirjeldus koos palgasooviga aadressile personal@ra.ee. Kontaktisik Sigrit Mahla (personalijuht), Sigrit.Mahla@ra.ee, 7387509; lisainfo Lauri Lehelt (digitaalarhiivi direktor), Lauri.Leht@ra.ee, 7387535.