Rahvusarhiiv

Ava otsing

Töö ja praktikavõimalused

Rahvusarhiiv lähtub uute töötajate värbamisel võrdse kohtlemise printsiibist. Vabad ametikohad täidetakse sise- või avaliku konkursi teel. Avatud konkurssidest teavitatakse siinsamas tööpakkumiste rubriigis, Töötukassa konkursiveebis ja üldjuhul ka CV-Online andmebaasis.

Rahvusarhiiv pakub ka praktikakohti üliõpilastele. Taotlusi võtame vastu aastaringselt. Praktika sooritamine sõltub asutuse vajadustest ja võimalustest. Kandideerimiseks palume saata CV ja sooviavaldus.

Lisainformatsioon ja kandideerimine:
Kristi Ots
Personali peaspetsialist
Kristi.Ots[at]ra.ee
738 7511

AVATUD KONKURSS

Otsime digitaalse arhiveerimise valdkonnajuhti,

kelle tööülesanneteks on:

 • digitaalse arhiveerimise valdkonna (digitaalsete arhivaalide vastuvõtt, säilitus ja kasutus) juhtimine
 • digitaalse arhiveerimise tehnilise meeskonna töö planeerimine ja koordineerimine (meeskonna suurus 4-5 töötajat)
 • koostöö korraldamine sisuosakondade ja väliste osapooltega
 • digitaalse arhiveerimise põhimõtete ja lahenduste väljatöötamises osalemine
 • digitaalse arhiveerimise tehnilise arhitektuuri kujundamises osalemine
 • digitaalse arhiveerimise valdkonna ja infosüsteemide pikaajaline strateegiline planeerimine
 • digitaalarhiivi tehnilise dokumentatsiooni haldamine

Tule kandideerima, kui Sul on

 • infotehnoloogiaalane kõrgharidus või vähemalt 5-aastane töökogemus IT- valdkonnas
 • meeskonna või struktuuriüksuse juhtimise kogemus
 • tarkvara analüüside koostamise ja andmebaaside loomise kogemus
 • head teadmised tarkvaratehnoloogiatest, tarkvara arhitektuuri ja disaini meetoditest
 • huvi digitaalarhiivinduse vastu ja valmisolek kiirelt areneda
 • initsiatiivikus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • eesti ja inglise keele oskus

Kasuks tulevad teadmised IT turvalisuse teemadest

Arhiiv pakub: 

 • võimalust osaleda pidevalt areneva valdkonna tuleviku kujundamises
 • täiskohaga tööd edumeelse riigiasutuse tulemustele orienteeritud IT-meeskonnas
 • paindlikku tööaega ja kaasaegset töökeskkonda Rahvusarhiivi uues peahoones Tartus
 • erialast enesetäiendamise võimalust ja osalust rahvusvahelises koostöös
 • põhipuhkust 35 päeva

Kandideerimiseks vajalik: motivatsioonikiri ja elulookirjeldus koos palgasooviga hiljemalt 4. juuliks 2018 aadressile personal@ra.ee. Kontaktisik personalijuht Sigrit Mahla, (7387509, Sigrit.Mahla@ra.ee). Lisainfo digitaalarhiivi direktorilt Lauri Lehelt (7387535, Lauri.Leht@ra.ee).

Kuulutuse pdf leitav siit.