KONTAKTANDMED Arhiiv on avatud
E-N kl 8.00-12.00 ja
kl 13.00-16.00

R kl 8.00-12.00 ja
kl 14.00-15.00

Aadress: Arhiivi 1
93815 KURESSAARE

tel (45) 36508
tel/faks (45) 36507

e-post: saare[at]ra.ee

Hille Tänak-Helde
Juhataja
tel. (45) 36509
Hille.Tanak[at]ra.ee

Arhiivist

Oleme külastajatele avatud esmaspäevast neljapäevani kell 08.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.00

Reedeti on meie arhiivihoone külastajatele avatud kell 08.00 - 12.00

Riigiarhiivi Kuressaare osakond on Rahvusarhiivi struktuuriüksuse Riigiarhiivi piirkondlik esindus, mis kogub ja säilitab Saaremaal, Muhus ja Ruhnus tegutsenud ja tegutsevate ameti- ja valitsusasutuste ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, avalikke ülesandeid teostavate eraõiguslike juriidiliste isikute, kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud arhivaale.

Riigiarhiivi Kuressaare osakonnas säilitatakse enamjaolt arhiiviväärtusega e alatisele säilitamisele kuuluvaid paberalusel dokumente aastatest 1944–2007 sh ka Kuressaare Riikliku Notariaalkontori arhivaale aastatest 1944 - 1993, tegevuse lõpetanud Kuressaare Notari Hildegard Truu Büroo arhivaalid aastatest 1993 - 2004, Kuressaare notari asendaja büroo arhivaalid aastatest 2006 - 2007 (testamente ja pärimistoimikuid säilitatakse Tallinna Linnakohtu pärimisregistris aadress Pärnu mnt 142, 11 317 Tallinn, telefon: 6 115 617) ja likvideeritud Saare Maakonna Hooneregistritalituse tegevuse käigus loodud majavaldustoimikuid.

Meie arhiivis on hoiul ka palju nn nõukogude perioodi asutuste, kolhooside ja sovhooside personalidokumente, mistõttu väljastame arhiiviteatisi pensioniõigusliku tööstaaþi tõestamiseks.

Genealoogiahuvilistele teadmiseks, et nüüd on meie lugemissaalis lisaks hingerevisjoni mikrofilmidele võimalik uurida ka mikrofilmitud EELK Saare maakonna koguduste meetrikaraamatuid.