Rahvusarhiiv

Ava otsing

Stipendium „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“

Vabariigi aastapäeva puhul 2007. aastal algatas Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise ja tervikbiograafiate koostamise toetamiseks. Stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ eesmärk on meeles pidada Eesti riigi rajajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele.

Stipendiumikonkursi statuuti ja stipendiumi saajaid näeb Riigikantselei veebist.

Eesti Vabariigi saabuva aastapäeva puhul kuulutas riigikantselei koostöös rahvusarhiiviga 22. veebruaril 2019 välja järjekordse konkursi. Võidupühaks antakse välja 25 tuhande euro suurune stipendium Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimiseks („Riigikantselei kuulutab välja…“).

Stipendiumi said taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuli rahvusarhiivile 10. maiks 2019 esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga.

Stipendiumi sai taotleda Ado Birki, Jüri Jaaksoni, Otto Strandmani ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustas riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Tõnu Tannberg, Enn Tarvel ja Ago Pajur. Stipendiumi saaja kuulutas riigikantselei välja 21. juunil 2019.

Stipendiumi sai Kalev Kukk Otto Strandmani akadeemilise biograafia koostamiseks.

Stipendiumi toel on seni kaante vahele jõudnud kolm monograafiat:
Jüri Ant. August Rei — Eesti riigimees, poliitik, diplomaat. 2012
Indrek Paavle. Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief. 2014
Toomas Karjahärm, Ago Pajur. Konstantin Päts. Poliitiline biograafia. I osa: vabameelne opositsionäär (1874–1916); II osa: riigimees (1917—1956). 2018