Rahvusarhiiv

Ava otsing

Koopia filmist ja helist

 

Ettevalmistustööd

35mm filmi rulli (filmisäiliku) ettevalmistamine 20,00 säilik
Kitsasfilmi rulli (filmisäiliku) ettevalmistamine digiteerimiseks
10,00 säilik
Filmi heli rulli (säiliku) ettevalmistamine digiteerimiseks3,00 säilik

Filmikoopia

Läbivaatuskoopia4,00 minut
Filmi-ja videofailid SD standardiga
15,00 minut
Filmi-ja videofailid HD standardiga
17,00 minut
Filmi-ja videofailid 2K standardiga
20,00 minut
Tellija nimekirja alusel koostatud kuni 1-tunnise filmiprogrammi laenutamine40,00
Kuni 1-tunnise filmiprogrammi koostamine ja laenutamine64,00
Filmi ja videofailide töötlemine17,00 tund
Eraisiku videokasseti digiteerimine17,00 tund
Eraisiku filmi digiteerimine (16mm, 8mm)2,00 minut

Helikandja

Salvestis helilindilt- või plaadilt0,80 minut
Temaatiliste helitaustade ja programmide koostamine9,25 tund

Filmi algmaterjali väljastamine

Filmi digitaalse algmaterjali väljastamine õiguste omajale42,00
Hinnakiri on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.