Rahvusarhiiv

Ava otsing

Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Konserveerimis- või säilituskava, säilitustingimusi ja –seisundit käsitlev konsultatsioon või sellealase ekspertarvamuse koostamine16,00 tund
Nõustamine filmide konserveerimise ja digiteerimise küsimustes20,00 tund
Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine
15,00
Arhiivifotodest näituse koostamine10,00
Lisandub materjalide maksumus
Konsultatsiooniteenuse kasutamisel väljapool Rahvusarhiivi lisatakse teenuse hinnale kaasnevad lisakulu.

Hinnakiri on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.