Ajalooarhiivi preemia 2009

Taas on kätte jõudnud aeg välja kuulutada Ajalooarhiivi preemia konkurss. Nagu tavapäraselt on konkursi eesmärk välja selgitada parim arhiivinduslik või arhiivimaterjalidel baseeruv üliõpilastöö. Seminari-, peaseminaritöö või peatükk magistritööst peab olema valminud 2008. aasta teisel poolel või 2009. aastal.

Ajalooarhiivi üliõpilastele mõeldud preemia väljaandmist alustati juba 1996. aastal. Preemia innustab üliõpilasi tegelema arhiivinduslike probleemidega ning soosib arhiiviallikatega töötamist. Varasematel aastatel välja antud preemia kohta leiate infot arhiivikooli kodulehelt (http://www.eha.ee/arhiivikool).

Töö esitamise tähtaeg on 1. august k.a. Töö tuleb esitada koos autori kontaktandmetega ajalooarhiivi valvelauda adresseerituna Edith Seegeli nimele (J. Liivi 4, Tartu). Preemiale esitatud tööd säilitatakse ajalooarhiivi raamatukogus.

Ajalooarhiiv on parimale tööle välja pannud rahalise preemia 3000 krooni ning võimalusel avaldatakse uurimus ka ajalooarhiivi toimetistes. Preemia saaja kuulutatakse välja septembris.

Info: telefonil 738 7576, 522 4076 või meilitsi aadressil edith.seegel@ra.ee