Jõgevamaa asutustele

Alates 22. maist 2009 kehtiva muutusega Rahvusarhiivi põhimääruses on endise Jõgeva maa-arhiivi ülesanded jaotatud Lääne-Viru maa-arhiivi, Tartu maa-arhiivi ja ajalooarhiivi vahel.

Jõgeva maakonna asutuste nõustamist ja arhivaalide hindamistegevust viib läbi ajalooarhiivi asutuste osakond koostöös Tartu maa-arhiiviga.

Endiste Jõgeva ja Jõgevamaa klientide uurijateeninduse ning päringutele vastamisega tegeleb Lääne-Viru maa-arhiiv. Päringuid, arhivaalide tellimusi ja küsimusi on võimalik arhiivile esitada VAU-keskkonna, kodulehe, e-posti ja telefoni teel: www.ra.ee/lviru, lviru@ra.ee, 323 2160.