Muudatused arhiiviteenustes ja arhiiviteabe kasutamises

Alates 1. juunist 2009 muutub Rahvusarhiivis arhiiviteabe ja arhiiviteenuste kasutamise kord (vaata käskkirja).

Nii nagu varem saab arhiivikülastaja ka edaspidi teda huvitavatest arhivaalidest koopiaid tellida. Kui koopiad on isiklikuks kasutamiseks, tasub ta nende eest koopiate valmistamise tasu vastavalt riigiarhivaari poolt kinnitatud kulunormidele. Suuremahuliste tellimuste korral teavitatakse klienti selle orienteeruvast maksumusest ning erinevalt varasemast on arhiivil õigus nõuda ettemaksu 50% ulatuses tellimuse kalkuleeritud hinnast (maksumusest).

Muutub aga tellitud koopiate avaliku kasutamise kord. Vastavalt autoriõiguse seaduse 7. peatükile «Teose kasutamine» tuleb edaspidi selliste Rahvusarhiivi fondides säilitatavate teoste, mille varalised õigused kuuluvad Rahvusarhiivile (filmid, fotod, projektid, kartograafiline materjal jmt) koopiate avalikuks kasutamiseks (publitseerimiseks, näitustel eksponeerimiseks jne) sõlmida litsentsileping ning tasuda kasutusõiguse tasu (litsentsitasu).

Uue teenusena on arhiivides võimalik tellida avatud lühikoolitust (ekskursioon koos loenguga soovitud teemal), sellise koolituse maksumus ühe grupi kohta (kuni 20 osalejat) on 500 krooni ühe tunni eest, samuti uus on võimalus saada säilitusalast konsultatsiooni.

Muutub ka arhivaalide deponeerimine näitustele (väljapoole Rahvusarhiivi), edaspidi tuleb arhivaalide eksponeerimise ettevalmistamise kulude katteks tasuda 100 krooni iga deponeeritava säiliku kohta