VAU ja perekonnaloo foorumi ühendamine

Alates käesoleva aasta veebruarist on lisaks perekonnaloo foorumile võimalik kasutada ka Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali VAU foorumit. Kahe sarnastele teemadele keskenduva suhtluskeskkonna käigushoidmine ei ole pikemas perspektiivis otstarbekas.

Rahvusarhiiv ja Eesti Isikuloo Keskus on alates VAU arendamise algusest pidanud läbirääkimisi foorumite ühendamise võimalikkusest ja koos on jõutud põhimõttelise kokkuleppeni, et edaspidi võiks üheskoos arendada VAU keskkonda.

Foorumite lõpliku saatuse üle otsustamine on aga mõeldamatu kasutajate soovidega arvestamata.

Ootame aktiivset tagasisidet!