Uued allikad Saagas

Alates 18. juunist on AISi veebiliidesesse sisse viidud mitmed täiendused, millest olulisemad seisnevad seniste otsinguvõimaluste avardamises.

  • Lisatud on täpne otsing (võimalik nii lihtotsingu kui kirjeldusüksuse detailandmete vormil). Kasutajale kuvatakse ainult täpselt etteantud tingimustele vastavad kirjed. Otsitav(ad) sõna(d) tuleb sel juhul panna jutumärkidesse ("). Nt, kui otsime "hans tori", siis vastuseks saame ainult sellised kirjed, kus on sõnad ‘hans’ ja ‘tori’ ning nad asetsevad kõrvuti samas järjekorras. Kirjet pealkirjaga nt ‘Tori, Hans’ sel juhul ei leita. Nt kui otsisõna on "Nugiseks” (tavaliselt isikunimi), siis täpse otsinguga saame vastuseks ainult seda stringi sisaldavad kirjed, tavalise otsingu puhul saame ka kirjed, kus on sõnad ‘nugis’, ‘nugise’ jne, st algvormina käsitletakse sel juhul sõna ‘nugis’. Täpset otsingut saab kombineerida ka tavalise otsinguga, lisades otsisõnu väljaspool jutumärke. Samuti saab täpset otsingut koostada mitmest osast koosnevana, st jutumärkide vahele võib panna mitu stringi üksteise järele, kuid iga string peab olema omaette jutumärkide vahel. Seega, kui otsingulahtrisse sisestada kaks või enam stringi järjest, peavad nende vahel olema jutumärgid topelt, nt “riigikogu” ”sadamate” (mõlemad täpsed otsingud) annab vastuseks kolm kirjet. “Riigikogu” sadamate” (esimene sõna täpne otsing, teine tavaline) aga viis.
  • Lisatud on nupp "Teata veast" (kirjeldusüksuse detailandmete lehel, st nimekirjas oleval pealkirjal klikkimise järel avaneval lehel). Selle abil on teil võimalik arhiivitöötajaid teavitada pealkirjades esinevatest trükivigadest ja ebatäpsustest.
  • Vastavalt Rahvusarhiivi nõukoja 24. septembri 2008 otsusele on AISi veebiliidesest eemaldatud juurdepääsupiirangute väli. Teavet arhivaalidele kehtestatud juurdepääsupiirangute kohta saab arhiivist.
  • Kirjeldusüksuse detailotsingusse on lisatud võimalus piirata päringut arhiivi järgi. Sobiv arhiiv valida loetelust. Siis otsitakse ainult valitud arhiivi kirjeldusüksusi. Veerg "Arhiiv" on lisatud nii liht- kui detailotsingu nimekirja lehele.
  • Nimekirja lehel kuvatakse pealkiri alati täispikkuses.
Loodame, et uuenenud AIS pakub Teile senisest mugavamaid võimalusi huvitavate arhiiviallikate leidmiseks!