Rebased on kutsutud ajalooarhiivi

Neljapäeval, 24. septembril kell 10 on TÜ ajaloo eriala esmakursuslased kutsutud ajalooarhiivi rebasepäevale. Tutuvustatakse maja, samuti hoidlais peituvaid ajalooallikaid ja abivahendeid arhivaalide lihtsamaks leidmiseks-kasutamiseks.

Rebasepäeva raames antakse üle ajalooarhiivi preemia parimale üliõpilastööle.

Rebastega kohtuma ning preemiat üle andma on oodatud ka kõik varasemad preemiasaajad!