Ajalooarhiivi preemia Hannes Vinnalile

Käesoleva aasta konkursile esitati neli üliõpilastööd.

Viieliikmeline komisjon hindas kõrgelt kõiki esitatud töid, parimaks tunnistati Hannes Vinnali bakalaureusetöö «Mõisnikeperekonna de la Barre kaubalis-rahalised suhted 1730. ja 1740. aastatel».

Loe Ajalooarhiivi preemiast pikemalt ...